KARTA INFORMACYJNA


KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji z betonu (w tym z betonu niezbrojonego, niskozbrojonego, żelbetu i betonu sprężonego); tematyka dotycząca antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji betonowych i żelbetowych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
91.080.40;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 250/SC 2;  CEN/TC 250/SC 2/WG 1;  CEN/TC 250/SC 2/WG 1/TG 1;  CEN/TC 250/SC 2/WG 1/TG 5;  CEN/TC 250/SC 2/WG 2;  ISO/TC 71;  ISO/TC 71/SC 1;  ISO/TC 71/SC 1/WG 1;  ISO/TC 71/SC 1/WG 2;  ISO/TC 71/SC 1/WG 3;  ISO/TC 71/SC 1/WG 4;  ISO/TC 71/SC 5/WG 3;  ISO/TC 71/SC 5/WG 4;  ISO/TC 71/SC 5/WG 5;  ISO/TC 71/SC 5/WG 6;  ISO/TC 71/SC 5/WG 7;  ISO/TC 71/SC 5/WG 8;  ISO/TC 71/SC 6/WG 2;  ISO/TC 71/SC 6/WG 3;  ISO/TC 71/SC 7/WG 3;  ISO/TC 71/SC 7/WG 4;  ISO/TC 71/WG 1; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 250/SC 2;  CEN/TC 250/SC 2/WG 1;  CEN/TC 250/SC 2/WG 1/TG 1;  CEN/TC 250/SC 2/WG 1/TG 5;  CEN/TC 250/SC 2/WG 2;  ISO/TC 71;  ISO/TC 71/SC 1;  ISO/TC 71/SC 1/WG 1;  ISO/TC 71/SC 1/WG 2;  ISO/TC 71/SC 1/WG 3;  ISO/TC 71/SC 1/WG 4;  ISO/TC 71/SC 5/WG 3;  ISO/TC 71/SC 5/WG 4;  ISO/TC 71/SC 5/WG 5;  ISO/TC 71/SC 5/WG 6;  ISO/TC 71/SC 5/WG 7;  ISO/TC 71/SC 5/WG 8;  ISO/TC 71/SC 6/WG 2;  ISO/TC 71/SC 6/WG 3;  ISO/TC 71/SC 7/WG 3;  ISO/TC 71/SC 7/WG 4;  ISO/TC 71/WG 1; 
Przewodniczący:
dr hab. inż. Andrzej Winnicki
tel.: +48126282396
email: andrzej@hypatia.L5.pk.edu.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 213:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Barbara Pałczyńska
tel.: +48225567477
email: barbara.palczynska@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Barbara Pałczyńska
tel.: +48225567477
email: barbara.palczynska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 74 39
fax.: +4822 556 74 18
email: wpnsbd@pkn.pl

Data powołania: 1994-06-30 Wersja do wydruku