KARTA INFORMACYJNA


KT 227 ds. Górnictwa Odkrywkowego
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Obiekty, technologie, maszyny i urządzenia górnictwa odkrywkowego.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.73; 73.020; 73.100;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Środowiska
Wyższy Urząd Górniczy
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
ISO/TC 82; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
ISO/TC 82; 
Zastępca Przewodniczącego
prof. dr hab. inż. Dionizy Dudek
tel.: +48713202715
email: dionizy.dudek@pwr.edu.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 227:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Krzysztof Rakowski
tel.: +48323597966
email: krzysztof.rakowski@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Krzysztof Rakowski
tel.: +48323597966
email: krzysztof.rakowski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Górnictwa
40-032 Ul. Dąbrowskiego 22
tel.: +48323597965
fax.: +48323597968
email: wpnsgr@pkn.pl

Data powołania: 1994-06-30 Wersja do wydruku