KARTA INFORMACYJNA


KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Terminologia, badania ogólne, urządzenia sterujące, symbole, bezpieczeństwo i komfort pracy operatora ciągników i maszyn rolniczych i leśnych, nawodnienia w rolnictwie.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
65.040.10; 65.060;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Środowiska - Departament Leśnictwa
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 144;  CEN/TC 334;  ISO/TC 23;  ISO/TC 23/SC 13;  ISO/TC 23/SC 14;  ISO/TC 23/SC 15;  ISO/TC 23/SC 17;  ISO/TC 23/SC 18;  ISO/TC 23/SC 2;  ISO/TC 23/SC 3;  ISO/TC 23/SC 4;  ISO/TC 23/SC 6;  ISO/TC 23/SC 7; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 144;  CEN/TC 334;  ISO/TC 23;  ISO/TC 23/SC 13;  ISO/TC 23/SC 14;  ISO/TC 23/SC 15;  ISO/TC 23/SC 17;  ISO/TC 23/SC 18;  ISO/TC 23/SC 2;  ISO/TC 23/SC 3;  ISO/TC 23/SC 4;  ISO/TC 23/SC 6;  ISO/TC 23/SC 7; 
Przewodniczący:
dr Jan Radniecki
tel.: +48618712246
email: radjan@pimr.poznan.pl
Zastępca Przewodniczącego
dr inż. Iwona Borek-Idźkowska
tel.: +48503718579
email: id@ce-certo.eu
Umiejscowienie sekretariatu w KT 16:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Anna Zielonka
tel.: +48225567457
email: anna.zielonka@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Anna Zielonka
tel.: +48225567457
email: anna.zielonka@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Maszyn i Inżynierii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 76 30
fax.: +4822 556 77 89
email: wpnsmc@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku