KARTA INFORMACYJNA


KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Zagadnienia dotyczące armatury przemysłowej, elementów łączących rurociągów stosowanych w różnych dziedzinach techniki oraz rurociągów przemysłowych, w tym: terminologia, klasyfikacja, symbole graficzne, projektowanie, produkcja, znakowanie i badanie, zawory, zasuwy, kurki, przepustnice, zawory bezpieczeństwa, zespoły płytkowe bezpieczeństwa, sterowanie przez serwomotor, oczyszczacze automatyczne, kształtki i łączniki metalowe, kołnierze metalowe, połączenia i uszczelnienia.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
23.040.01; 23.040.40; 23.040.60; 23.040.80; 23.040.99; 23.060;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rozwoju
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 267;  CEN/TC 69;  CEN/TC 74;  ISO/TC 153;  ISO/TC 185;  ISO/TC 5/SC 10; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 267;  CEN/TC 69;  CEN/TC 74;  ISO/TC 153;  ISO/TC 185;  ISO/TC 5/SC 10; 
Przewodniczący:
mgr inż. Krzysztof Grzesiak
tel.: +48225722223
email: krzysztof.grzesiak@udt.gov.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 210:
Urząd Dozoru Technicznego
02-353   Warszawa  Ul. Szczęśliwicka 34
tel.: +48225722114
fax.: +48228227209
Sekretarz KT:
mgr inż. Dariusz Cendlewski
tel.: +48225722100
email: dariusz.cendlewski@udt.gov.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Grażyna Borusińska
tel.: +48225567638
email: grazyna.borusinska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Maszyn i Inżynierii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 76 30
fax.: +4822 556 77 89
email: wpnsmc@pkn.pl

Data powołania: 1994-06-30 Wersja do wydruku