KARTA INFORMACYJNA


KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Włókiennicze , elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe z wyłączeniem : drewna, ceramiki, lastryka, betonu i podłóg podniesionych z dostępem . Palność wyrobów włókienniczych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
13.220.40; 59.080.60; 97.150; 97.160;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 134;  CEN/TC 339;  ISO/TC 219; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 134;  CEN/TC 339;  ISO/TC 219; 
Przewodniczący:
dr inż. Beata Witkowska
tel.: +48422534419
email: bwitkowska@iw.lodz.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 27:
Instytut Włókiennictwa
92-103   Łódź  Ul. Brzezińska 5/15
tel.: +48426163101
fax.: +48426792638
Sekretarz KT:
mgr inż. Małgorzata Szejna
tel.: +48422534435
email: mszejna@iw.lodz.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Andrzej Rzepkowski
tel.: 42 678 07 20
email: andrzej.rzepkowski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Produktów Powszechnego Użytku
90-132 ul.G. Narutowicza 75
tel.: +48426788762
fax.: +4842678 01 51
email: wpnspu@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku