KARTA INFORMACYJNA


KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Terminologia, klasyfikacja, metody badań oraz wymagania dotyczące: surowców do produkcji gumy (lateksy i kauczuki naturalne i syntetyczne, sadza, siarka i inne), wyrobów gumowych takich jak: węże gumowe i z tworzyw sztucznych, płyty wulkanizowane i niewulkanizowane, pasy pędne i klinowe, taśmy przenośnikowe, uszczelnienia i inne (z wyjątkiem ogumienia, obuwia, wyrobów tekstylnych powlekanych, wyrobów elektroizolacyjnych, rękawic medycznych i innych wyrobów o wąskim zakresie zastosowania).
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.83; 21.140; 21.220.10; 23.040.70; 23.040.80; 53.040.20; 83.040.10; 83.060; 83.080.20; 83.100; 83.140;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Środowiska
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 188;  CEN/TC 208;  CEN/TC 218;  CEN/TC 366;  ISO/TC 41;  ISO/TC 41/SC 1;  ISO/TC 41/SC 3;  ISO/TC 41/SC 4;  ISO/TC 45;  ISO/TC 45/SC 1;  ISO/TC 45/SC 2;  ISO/TC 45/SC 3;  ISO/TC 45/SC 4; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 188;  CEN/TC 208;  CEN/TC 218;  CEN/TC 366;  ISO/TC 41;  ISO/TC 41/SC 1;  ISO/TC 41/SC 3;  ISO/TC 41/SC 4;  ISO/TC 45;  ISO/TC 45/SC 1;  ISO/TC 45/SC 2;  ISO/TC 45/SC 3;  ISO/TC 45/SC 4; 
Przewodniczący:
mgr Marianna Fabjańska
tel.: +48326472929
email: technolog@fagumit.com.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 186:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Magdalena Zakrzewska
tel.: +48225567662
email: magdalena.zakrzewska@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Magdalena Zakrzewska
tel.: +48225567662
email: magdalena.zakrzewska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Chemii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 21
fax.: 22 556 74 07
email: wpnsch@pkn.pl

Data powołania: 1994-06-30 Wersja do wydruku