KARTA INFORMACYJNA


KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Rezonatory (kwarcowe, piezoceramiczne, z akustyczną falą powierzchniową, dieelektryczne); filtry ( kwarcowe, piezoceramiczne, z akustyczną falą powierzchniową, dielektryczne); generatory kwarcowe; kwarc syntetyczny; materiały i rdzenie ferrytowe; rdzenie kształtkowe oraz zwijane transformatory i induktory stosowane w telekomunikacji i elektronice.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
17; 29.100; 29.100.10; 29.180; 31.140; 31.190;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CLC/SR 49;  CLC/SR 51;  IEC/TC 49;  IEC/TC 51; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CLC/SR 49;  CLC/SR 51;  IEC/TC 49;  IEC/TC 51; 
Przewodniczący:
dr inż. Mirosław Rusek
tel.: +48226839672
email: mrusek@wat.edu.pl
Zastępca Przewodniczącego
dr inż. Aleksander Lisowiec
tel.: +48226192241
email: aleksander.lisowiec@itr.org.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 294:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Maria Zgorzelak-Wieczorek
tel.: +48225567471
email: maria.zgorzelak@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Maria Zgorzelak-Wieczorek
tel.: +48225567471
email: maria.zgorzelak@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Elektroniki
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 45
email: wpnsek@pkn.pl

Data powołania: 2001-01-01 Wersja do wydruku