KARTA INFORMACYJNA


KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Systemy automatyki przemysłowej; roboty; sterowanie procesami przemysłowymi, szyny zbiorcze.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
25.040.30; 25.040.40; 25.040.99;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rozwoju
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 310;  CEN/WS METEDA;  CLC/TC 65X;  IEC/TC 65;  IEC/TC 65/SC 65A;  IEC/TC 65/SC 65C;  IEC/TC 65/SC 65E;  ISO/TC 184;  ISO/TC 184/SC 1;  ISO/TC 184/SC 5;  ISO/TC 299; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 310;  CEN/WS METEDA;  CLC/TC 65X;  IEC/TC 65;  IEC/TC 65/SC 65A;  IEC/TC 65/SC 65C;  IEC/TC 65/SC 65E;  ISO/TC 184;  ISO/TC 184/SC 1;  ISO/TC 184/SC 5;  ISO/TC 299; 
Przewodniczący:
mgr inż. Wojciech Szczepka
tel.: +48606801956
email: wojciech.szczepka@siemens.com
Umiejscowienie sekretariatu w KT 50:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
inż. Wanda Rowińska-Kośnik
tel.: 22 556 76 36
email: wanda.kosnik@pkn.pl
Konsultant KT:
inż. Wanda Rowińska-Kośnik
tel.: 22 556 76 36
email: wanda.kosnik@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Maszyn i Inżynierii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 76 30
fax.: +4822 556 77 89
email: wpnsmc@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku