KARTA INFORMACYJNA


KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Systemy automatyki przemysłowej; roboty; sterowanie procesami przemysłowymi, szyny zbiorcze.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
25.040.30; 25.040.40; 25.040.99;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rozwoju
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 310;  CEN/TC 310/WG 1;  CLC/TC 65X;  CLC/TC 65X/WG 01;  IEC/TC 65;  IEC/TC 65/AG 14;  IEC/TC 65/AHG 1;  IEC/TC 65/AHG 2;  IEC/TC 65/AHG 3;  IEC/TC 65/JWG 13;  IEC/TC 65/JWG 14;  IEC/TC 65/JWG 21;  IEC/TC 65/SC 65A;  IEC/TC 65/SC 65A/AHG 16;  IEC/TC 65/SC 65A/AHG 17;  IEC/TC 65/SC 65A/MT 61508-1-2;  IEC/TC 65/SC 65A/MT 61508-1/2;  IEC/TC 65/SC 65A/MT 61508-3;  IEC/TC 65/SC 65A/MT 61511;  IEC/TC 65/SC 65A/MT 61512;  IEC/TC 65/SC 65A/WG 14;  IEC/TC 65/SC 65A/WG 15;  IEC/TC 65/SC 65A/WG 16;  IEC/TC 65/SC 65A/WG 17;  IEC/TC 65/SC 65A/WG 4;  IEC/TC 65/SC 65B/JWG 17;  IEC/TC 65/SC 65B/PT 61987-24;  IEC/TC 65/SC 65B/PT 62829;  IEC/TC 65/SC 65B/WG 15;  IEC/TC 65/SC 65B/WG 6;  IEC/TC 65/SC 65B/WG 7;  IEC/TC 65/SC 65C;  IEC/TC 65/SC 65C/JWG 10;  IEC/TC 65/SC 65C/MT 9;  IEC/TC 65/SC 65C/WG 12;  IEC/TC 65/SC 65C/WG 13;  IEC/TC 65/SC 65C/WG 15;  IEC/TC 65/SC 65C/WG 16;  IEC/TC 65/SC 65C/WG 17;  IEC/TC 65/SC 65E;  IEC/TC 65/SC 65E/AHG 1;  IEC/TC 65/SC 65E/JWG 5;  IEC/TC 65/SC 65E/JWG 6;  IEC/TC 65/SC 65E/JWG 7;  IEC/TC 65/SC 65E/JWG 8;  IEC/TC 65/SC 65E/WG 10;  IEC/TC 65/SC 65E/WG 11;  IEC/TC 65/SC 65E/WG 2;  IEC/TC 65/SC 65E/WG 3;  IEC/TC 65/SC 65E/WG 4;  IEC/TC 65/SC 65E/WG 7;  IEC/TC 65/SC 65E/WG 8;  IEC/TC 65/SC 65E/WG 9;  IEC/TC 65/WG 1;  IEC/TC 65/WG 10;  IEC/TC 65/WG 12;  IEC/TC 65/WG 15;  IEC/TC 65/WG 16;  IEC/TC 65/WG 17;  IEC/TC 65/WG 18;  IEC/TC 65/WG 19;  IEC/TC 65/WG 20;  ISO/TC 184;  ISO/TC 184/AG;  ISO/TC 184/SC 1;  ISO/TC 184/SC 1/WG 7;  ISO/TC 184/SC 1/WG 8;  ISO/TC 184/SC 1/WG 9;  ISO/TC 184/SC 2/JWG 9;  ISO/TC 184/SC 2/WG 1;  ISO/TC 184/SC 2/WG 10;  ISO/TC 184/SC 2/WG 3;  ISO/TC 184/SC 2/WG 3;  ISO/TC 184/SC 2/WG 8;  ISO/TC 184/SC 4/AG;  ISO/TC 184/SC 4/AG 0;  ISO/TC 184/SC 4/PPC;  ISO/TC 184/SC 4/QC;  ISO/TC 184/SC 4/WG 11;  ISO/TC 184/SC 4/WG 12;  ISO/TC 184/SC 4/WG 13;  ISO/TC 184/SC 4/WG 15;  ISO/TC 184/SC 4/WG 2;  ISO/TC 184/SC 4/WG 21;  ISO/TC 184/SC 4/WG 22;  ISO/TC 184/SC 4/WG 23;  ISO/TC 184/SC 4/WG 3;  ISO/TC 184/SC 4/WG 8;  ISO/TC 184/SC 5;  ISO/TC 184/SC 5/AG 1;  ISO/TC 184/SC 5/JWG 11;  ISO/TC 184/SC 5/JWG 15;  ISO/TC 184/SC 5/JWG 5;  ISO/TC 184/SC 5/SG 2;  ISO/TC 184/SC 5/SG 3;  ISO/TC 184/SC 5/SG 4;  ISO/TC 184/SC 5/WG 1;  ISO/TC 184/SC 5/WG 10;  ISO/TC 184/SC 5/WG 4;  ISO/TC 184/SC 5/WG 5;  ISO/TC 184/SC 5/WG 6;  ISO/TC 184/SC 5/WG 7;  ISO/TC 184/SC 5/WG 9;  ISO/TC 184/WG 6;  ISO/TC 299;  ISO/TC 299/JWG 5;  ISO/TC 299/SG 1;  ISO/TC 299/WG 1;  ISO/TC 299/WG 2;  ISO/TC 299/WG 3;  ISO/TC 299/WG 4;  ISO/TC 299/WG 6; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 310;  CEN/TC 310/WG 1;  CLC/TC 65X;  CLC/TC 65X/WG 01;  IEC/TC 65;  IEC/TC 65/AG 14;  IEC/TC 65/AHG 1;  IEC/TC 65/AHG 2;  IEC/TC 65/AHG 3;  IEC/TC 65/JWG 13;  IEC/TC 65/JWG 14;  IEC/TC 65/JWG 21;  IEC/TC 65/SC 65A;  IEC/TC 65/SC 65A/AHG 16;  IEC/TC 65/SC 65A/AHG 17;  IEC/TC 65/SC 65A/MT 61508-1-2;  IEC/TC 65/SC 65A/MT 61508-1/2;  IEC/TC 65/SC 65A/MT 61508-3;  IEC/TC 65/SC 65A/MT 61511;  IEC/TC 65/SC 65A/MT 61512;  IEC/TC 65/SC 65A/WG 14;  IEC/TC 65/SC 65A/WG 15;  IEC/TC 65/SC 65A/WG 16;  IEC/TC 65/SC 65A/WG 17;  IEC/TC 65/SC 65A/WG 4;  IEC/TC 65/SC 65B/JWG 17;  IEC/TC 65/SC 65B/PT 61987-24;  IEC/TC 65/SC 65B/PT 62829;  IEC/TC 65/SC 65B/WG 15;  IEC/TC 65/SC 65B/WG 6;  IEC/TC 65/SC 65B/WG 7;  IEC/TC 65/SC 65C;  IEC/TC 65/SC 65C/JWG 10;  IEC/TC 65/SC 65C/MT 9;  IEC/TC 65/SC 65C/WG 12;  IEC/TC 65/SC 65C/WG 13;  IEC/TC 65/SC 65C/WG 15;  IEC/TC 65/SC 65C/WG 16;  IEC/TC 65/SC 65C/WG 17;  IEC/TC 65/SC 65E;  IEC/TC 65/SC 65E/AHG 1;  IEC/TC 65/SC 65E/JWG 5;  IEC/TC 65/SC 65E/JWG 6;  IEC/TC 65/SC 65E/JWG 7;  IEC/TC 65/SC 65E/JWG 8;  IEC/TC 65/SC 65E/WG 10;  IEC/TC 65/SC 65E/WG 11;  IEC/TC 65/SC 65E/WG 2;  IEC/TC 65/SC 65E/WG 3;  IEC/TC 65/SC 65E/WG 4;  IEC/TC 65/SC 65E/WG 7;  IEC/TC 65/SC 65E/WG 8;  IEC/TC 65/SC 65E/WG 9;  IEC/TC 65/WG 1;  IEC/TC 65/WG 10;  IEC/TC 65/WG 12;  IEC/TC 65/WG 15;  IEC/TC 65/WG 16;  IEC/TC 65/WG 17;  IEC/TC 65/WG 18;  IEC/TC 65/WG 19;  IEC/TC 65/WG 20;  ISO/TC 184;  ISO/TC 184/AG;  ISO/TC 184/SC 1;  ISO/TC 184/SC 1/WG 7;  ISO/TC 184/SC 1/WG 8;  ISO/TC 184/SC 1/WG 9;  ISO/TC 184/SC 2/JWG 9;  ISO/TC 184/SC 2/WG 1;  ISO/TC 184/SC 2/WG 10;  ISO/TC 184/SC 2/WG 3;  ISO/TC 184/SC 2/WG 8;  ISO/TC 184/SC 4/AG;  ISO/TC 184/SC 4/AG 0;  ISO/TC 184/SC 4/PPC;  ISO/TC 184/SC 4/QC;  ISO/TC 184/SC 4/WG 11;  ISO/TC 184/SC 4/WG 12;  ISO/TC 184/SC 4/WG 13;  ISO/TC 184/SC 4/WG 15;  ISO/TC 184/SC 4/WG 2;  ISO/TC 184/SC 4/WG 21;  ISO/TC 184/SC 4/WG 22;  ISO/TC 184/SC 4/WG 23;  ISO/TC 184/SC 4/WG 3;  ISO/TC 184/SC 4/WG 8;  ISO/TC 184/SC 5;  ISO/TC 184/SC 5/AG 1;  ISO/TC 184/SC 5/JWG 11;  ISO/TC 184/SC 5/JWG 15;  ISO/TC 184/SC 5/JWG 5;  ISO/TC 184/SC 5/SG 2;  ISO/TC 184/SC 5/SG 3;  ISO/TC 184/SC 5/SG 4;  ISO/TC 184/SC 5/WG 1;  ISO/TC 184/SC 5/WG 10;  ISO/TC 184/SC 5/WG 4;  ISO/TC 184/SC 5/WG 5;  ISO/TC 184/SC 5/WG 6;  ISO/TC 184/SC 5/WG 7;  ISO/TC 184/SC 5/WG 9;  ISO/TC 184/WG 6;  ISO/TC 299;  ISO/TC 299/JWG 5;  ISO/TC 299/SG 1;  ISO/TC 299/WG 1;  ISO/TC 299/WG 2;  ISO/TC 299/WG 3;  ISO/TC 299/WG 4;  ISO/TC 299/WG 6; 
Przewodniczący:
mgr inż. Wojciech Szczepka
tel.: +48606801956
email: wojciech.szczepka@siemens.com
Umiejscowienie sekretariatu w KT 50:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
inż. Wanda Rowińska-Kośnik
tel.: 22 556 76 36
email: wanda.kosnik@pkn.pl
Konsultant KT:
inż. Wanda Rowińska-Kośnik
tel.: 22 556 76 36
email: wanda.kosnik@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Maszyn i Inżynierii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 76 30
fax.: +4822 556 77 89
email: wpnsmc@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku