KARTA INFORMACYJNA


KT 112 ds. Przekładni Zębatych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Terminologia, konstrukcja, dokładność wykonania i sprawdzanie kół i przekładni zębatych (walcowych, stożkowych i ślimakowych) wielowypustów i wałów maszynowych wraz z osprzętem (kliny i wypusty), przekładnie łańcuchowe i pasowe płaskie sprzęgła oraz zagadnienia drgań i hałasu emitowanego przez reduktory i motoreduktory zębate.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
21.120.01; 21.120.20; 21.120.30; 21.200; 21.220.10; 21.220.30;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rozwoju
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
ISO/TC 14;  ISO/TC 60;  ISO/TC 60/SC 1;  ISO/TC 60/SC 2; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
ISO/TC 14;  ISO/TC 60;  ISO/TC 60/SC 1;  ISO/TC 60/SC 2; 
Przewodniczący:
dr hab. inż. Władysław Jakubiec
tel.: +48338279321
email: wjakubiec@ath.eu
Umiejscowienie sekretariatu w KT 112:
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
43-309   Bielsko-Biała  Ul. Willowa 2
tel.: +48338279201
fax.: +48338279300
Sekretarz KT:
mgr inż. Paweł Rosner
tel.: +48338279321
email: prosner@ath.bielsko.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Jan Godlewski
tel.: 22 556 76 44
email: jan.godlewski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Maszyn i Inżynierii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 76 30
fax.: +4822 556 77 89
email: wpnsmc@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku