KARTA INFORMACYJNA


KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Napędy i sterowania hydrauliczne stosowane w różnych dziedzinach techniki, w których przekazywanie i sterowanie energii odbywa się za pośrednictwem cieczy hydraulicznej (roboczej) pod ciśnieniem jako jej nośnika, w tym: terminologia, klasyfikacja, symbole, pompy, silniki i przekładnie hydrauliczne, akumulatory hydrauliczne, cylindry hydrauliczne, łączniki hydrauliczne i elementy podobne, hydrauliczne elementy sterujące, ciecze hydrauliczne, uszczelnienia elementów hydraulicznych, badania elementów hydraulicznych i kontrola zanieczyszczeń, urządzenia i układy hydrauliczne.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
23.100; 75.120;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rozwoju
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
ISO/TC 131;  ISO/TC 131/SC 3;  ISO/TC 131/SC 5;  ISO/TC 131/SC 9; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
ISO/TC 131;  ISO/TC 131/SC 3;  ISO/TC 131/SC 5;  ISO/TC 131/SC 9; 
Przewodniczący:
mgr inż. Władysław Burzyński
tel.: +48713442925
email: wladyslaw.burzynski@wp.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 160:
Politechnika Wrocławska
50-370   Wrocław  ul. Wyb. Wyspiańskiego 27
tel.: +48713202057
fax.: +48713283245
Sekretarz KT:
dr inż. Michał Banaś
tel.: +48713204030
email: michal.banas@pwr.edu.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Grażyna Borusińska
tel.: +48225567638
email: grazyna.borusinska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Maszyn i Inżynierii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 76 30
fax.: +4822 556 77 89
email: wpnsmc@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku