KARTA INFORMACYJNA


KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Koordynacja zasad opracowywania wszelkiego rodzaju dokumentacji technicznej, konstrukcyjnej i technologicznej wyrobów we wszystkich fazach przygotowania dokumentacji, włącznie z rysunkami technicznymi wykonywanymi ręcznie i automatycznie z zastosowaniem komputera a także reprodukcji, wymiany, użytkowania i przechowywania dokumentacji. Zakres tematyczny prac Komisji nie obejmuje: dokumentacji budowlanej, w tym budowlanych konstrukcji metalowych oraz środków wyposażenia do wykonywania rysunków i dokumentacji związanej.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.080.30; 01.100.01; 01.100.20; 01.110;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/SS F01;  CEN/SS I03;  ISO/TC 10;  ISO/TC 10/SC 1;  ISO/TC 10/SC 10;  ISO/TC 10/SC 6; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/SS F01;  CEN/SS I03;  ISO/TC 10;  ISO/TC 10/SC 1;  ISO/TC 10/SC 10;  ISO/TC 10/SC 6; 
Przewodniczący:
dr inż. Radosław Pakowski
tel.: +48222348276
email: rpakow@simr.pw.edu.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 204:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
Jadwiga Biniszewska-Tkaczyk
tel.: 22 556 75 29
email: jadwiga.tkaczyk@pkn.pl
Konsultant KT:
Jadwiga Biniszewska-Tkaczyk
tel.: 22 556 75 29
email: jadwiga.tkaczyk@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 49
email: wpnszp@pkn.pl

Data powołania: 1994-06-30 Wersja do wydruku