KARTA INFORMACYJNA


KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Obróbka ubytkowa: obróbka wiórowa - terminologia i technologia; obróbka ścierna - terminologia, technologia i obrabiarki ścierne z wyjątkiem szlifierek; obróbka erozyjna - technologia, terminologia, oprzyrządowanie i obrabiarki erozyjne. Obróbka przyrostowa (additive manufacturing - AM) - terminologia, procesy, łańcuchy procesów (urządzenia i oprogramowanie), procedury badawcze, parametry jakościowe. Szybkie wytwarzanie narzędzi i części maszyn (High Speed Prototyping). Bezpośrednie sterowanie cyfrowe procesami wytwarzania (Direct Digital Manufacturing). Obróbka ubytkowa i przyrostowa w mikroskali i nanoskali. Charakterystyka warstwy wierzchniej (właściwości powierzchni: terminologia, pomiary, przyrządy pomiarowe) po obróbce ubytkowej i przyrostowej w tym w mikroskali i nanoskali.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
17.040; 17.040.20; 17.040.30; 25.080; 25.080.99; 25.120.40; 25.220.01;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rozwoju
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 143/WG 5;  CEN/TC 290;  CEN/TC 438;  ISO/TC 213;  ISO/TC 213/WG 14;  ISO/TC 213/WG 15;  ISO/TC 213/WG 16;  ISO/TC 213/WG 6;  ISO/TC 261;  ISO/TC 261/AG 1;  ISO/TC 261/AHG 1;  ISO/TC 261/AHG 2;  ISO/TC 261/AHG 3;  ISO/TC 261/AHG 5;  ISO/TC 261/JAG;  ISO/TC 261/JG 51;  ISO/TC 261/JG 52;  ISO/TC 261/JG 55;  ISO/TC 261/JG 56;  ISO/TC 261/JG 57;  ISO/TC 261/JG 58;  ISO/TC 261/JG 59;  ISO/TC 261/JG 60;  ISO/TC 261/JG 61;  ISO/TC 261/JG 62;  ISO/TC 261/JG 63;  ISO/TC 261/JG 64;  ISO/TC 261/JG 66;  ISO/TC 261/JG 67;  ISO/TC 261/WG 1;  ISO/TC 261/WG 2;  ISO/TC 261/WG 3;  ISO/TC 261/WG 4; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 143/WG 5;  CEN/TC 438;  ISO/TC 213/WG 15;  ISO/TC 213/WG 16;  ISO/TC 261;  ISO/TC 261/AG 1;  ISO/TC 261/AHG 1;  ISO/TC 261/AHG 2;  ISO/TC 261/AHG 3;  ISO/TC 261/AHG 5;  ISO/TC 261/JAG;  ISO/TC 261/JG 51;  ISO/TC 261/JG 52;  ISO/TC 261/JG 55;  ISO/TC 261/JG 56;  ISO/TC 261/JG 57;  ISO/TC 261/JG 58;  ISO/TC 261/JG 59;  ISO/TC 261/JG 60;  ISO/TC 261/JG 61;  ISO/TC 261/JG 62;  ISO/TC 261/JG 63;  ISO/TC 261/JG 64;  ISO/TC 261/JG 66;  ISO/TC 261/JG 67;  ISO/TC 261/WG 1;  ISO/TC 261/WG 2;  ISO/TC 261/WG 3;  ISO/TC 261/WG 4; 
Przewodniczący:
mgr inż. Tatiana Miller
tel.: +48126317272
email: tatiana.miller@ios.krakow.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 207:
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
30-011   Kraków  Ul. Wrocławska 37a
tel.: +48126317100
fax.: +48126339490
Sekretarz KT:
mgr inż. Jacek Wojtal
tel.: +48126317286
email: jacek.wojtal@ios.krakow.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Anna Stefańska-Chodkiewicz
tel.: 22 556 76 73
email: anna.stefanska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Maszyn i Inżynierii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 76 30
fax.: +4822 556 77 89
email: wpnsmc@pkn.pl

Data powołania: 1994-06-30 Wersja do wydruku