KARTA INFORMACYJNA


KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Dokładność, bezpieczeństwo pracy, elementy i zespoły, sterowania oraz wyposażenie elektryczne obrabiarek i elastycznych systemów produkcyjnych. Narzędzia skrawąjace, materiały i narzędzia ścierne , chwyty, gniazda i oprawki narzędziowe. Oprzyrządowanie stosowane w obróbce skrawaniem, związane z przedmiotem obrabianym a także z narzędziem: uchwyty obróbkowe, przyrządy obróbkowe, systemy oprzyrządowania obróbkowego, elementy oprzyrządowania przedmiotowego, uchwyty narzędziowe, przyrządy narzędziowe, systemy oprzyrządowania narzędziowego, elementy oprzyrządowania narzędziowego.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
13.110; 17.140.20; 25.020; 25.040.10; 25.040.20; 25.060; 25.080; 25.100;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rozwoju
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/SS I09;  CEN/TC 143;  ISO/TC 29;  ISO/TC 29/SC 10;  ISO/TC 29/SC 5;  ISO/TC 29/SC 9;  ISO/TC 39;  ISO/TC 39/SC 10;  ISO/TC 39/SC 2;  ISO/TC 39/SC 6;  ISO/TC 39/SC 8; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/SS I09;  CEN/TC 143;  ISO/TC 29;  ISO/TC 29/SC 5;  ISO/TC 29/SC 9;  ISO/TC 39;  ISO/TC 39/SC 10;  ISO/TC 39/SC 2;  ISO/TC 39/SC 6;  ISO/TC 39/SC 8; 
Przewodniczący:
prof.zw dr hab. inż. Andrzej Wojciech Samek
tel.: +48126175005
email: ansamek@op.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 206:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
dr Katarzyna Falińska
email: katarzyna.falinska@pkn.pl
Konsultant KT:
dr Katarzyna Falińska
email: katarzyna.falinska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Maszyn i Inżynierii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 76 30
fax.: +4822 556 77 89
email: wpnsmc@pkn.pl

Data powołania: 1994-06-30 Wersja do wydruku