KARTA INFORMACYJNA


KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Całokształt prac normalizacyjnych dotyczących stosowania we wszystkich dziedzinach gospodarki - elementów, zespołów i układów pneumatycznych, w których nośnikiem energii jest sprężone powietrze płynące w układzie; narzędzia i maszyny pneumatyczne. Szczegółowe zagadnienia należące do tego zakresu to: terminologia, klasyfikacja, symbole graficzne, siłowniki, silniki i inne elementy wykonawcze, łączniki, przewody oraz uszczelnienia połączeń, elementy sterujące - zawory, jakość czynnika roboczego (uzdatnianie i czystość powietrza), badania elementów pneumatycznych, budowa zespołów, urządzeń i układów pneumatycznych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.23; 01.080.30; 23.040; 23.060; 23.100.20; 23.100.50; 23.140;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rozwoju
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 255;  ISO/TC 118/SC 3;  ISO/TC 118/SC 4;  ISO/TC 131/SC 4;  ISO/TC 131/SC 6;  ISO/TC 131/SC 7;  ISO/TC 131/SC 8; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 255;  ISO/TC 118/SC 3;  ISO/TC 118/SC 4;  ISO/TC 131/SC 4;  ISO/TC 131/SC 6;  ISO/TC 131/SC 7;  ISO/TC 131/SC 8; 
Przewodniczący:
dr Jakub Takosoglu
tel.: +48413424502
email: qba@tu.kielce.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 208:
Politechnika Świętokrzyska
25-314   Kielce  Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
tel.: +48413424100
fax.: +48413442997
Sekretarz KT:
Artur Truczka
tel.: +48413424439
email: atruczka@tu.kielce.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Grażyna Borusińska
tel.: +48225567638
email: grazyna.borusinska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Maszyn i Inżynierii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 76 30
fax.: +4822 556 77 89
email: wpnsmc@pkn.pl

Data powołania: 1994-06-30 Wersja do wydruku