KARTA INFORMACYJNA


KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Zagadnienia dotyczące dokładności, bezpieczeństwa pracy, terminologii, warunków technicznych dla wykonania i badań maszyn, narzędzi i urządzeń do obróbki drewna.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
25.100.60; 79.120;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 142;  ISO/TC 29;  ISO/TC 39/SC 4; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 142;  ISO/TC 39/SC 4; 
Przewodniczący:
mgr inż. Zygmunt Stawicki
tel.: +48618492409
email: z_stawicki@itd.poznan.pl
Zastępca Przewodniczącego
mgr inż. Grzegorz Szumiński
tel.: +48618492481
email: g_szuminski@itd.poznan.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 268:
Instytut Technologii Drewna
60-654   Poznań  Ul. Winiarska 1
tel.: +48618492401
fax.: +48618224372
Sekretarz KT:
mgr inż. Anna Tymek
tel.: +48618492411
email: a_tymek@itd.poznan.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Anna Zielonka
tel.: +48225567457
email: anna.zielonka@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Maszyn i Inżynierii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 76 30
fax.: +4822 556 77 89
email: wpnsmc@pkn.pl

Data powołania: 1996-02-29 Wersja do wydruku