KARTA INFORMACYJNA


KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Sprzęt okulistyczny, optyczne przyrządy pomiarowe, sprzęt fotograficzny.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
11.040.70; 17.180.30; 37.020; 37.040.10;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Zdrowia
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 170;  ISO/TC 172;  ISO/TC 172/SC 1;  ISO/TC 172/SC 3;  ISO/TC 172/SC 4;  ISO/TC 172/SC 5;  ISO/TC 172/SC 7;  ISO/TC 42; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 170;  ISO/TC 172;  ISO/TC 172/SC 1;  ISO/TC 172/SC 3;  ISO/TC 172/SC 4;  ISO/TC 172/SC 5;  ISO/TC 172/SC 7;  ISO/TC 42; 
Przewodniczący:
mgr inż. Antoni Buraczewski
tel.: +48603649641
email: mabura@wp.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 49:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Marta Krejpowicz
tel.: 22 556 75 74
email: marta.krejpowicz@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Marta Krejpowicz
tel.: 22 556 75 74
email: marta.krejpowicz@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 49
email: wpnszp@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku