KARTA INFORMACYJNA


KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Sprzęt okulistyczny, optyczne przyrządy pomiarowe, sprzęt fotograficzny.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
11.040.70; 17.180.30; 37.020; 37.040.10;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Zdrowia
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 170;  CEN/TC 170/WG 8;  CEN/TC 170/WG 9;  ISO/TC 172;  ISO/TC 172/SC 1;  ISO/TC 172/SC 1/WG 1;  ISO/TC 172/SC 1/WG 2;  ISO/TC 172/SC 1/WG 3;  ISO/TC 172/SC 3;  ISO/TC 172/SC 3/WG 1;  ISO/TC 172/SC 3/WG 2;  ISO/TC 172/SC 3/WG 3;  ISO/TC 172/SC 4;  ISO/TC 172/SC 4/WG 2;  ISO/TC 172/SC 5;  ISO/TC 172/SC 5/WG 10;  ISO/TC 172/SC 5/WG 3;  ISO/TC 172/SC 5/WG 6;  ISO/TC 172/SC 5/WG 9;  ISO/TC 172/SC 7;  ISO/TC 172/SC 7/JWG 9;  ISO/TC 172/SC 7/WG 10;  ISO/TC 172/SC 7/WG 2;  ISO/TC 172/SC 7/WG 3;  ISO/TC 172/SC 7/WG 6;  ISO/TC 172/SC 7/WG 7;  ISO/TC 172/SC 7/WG 8;  ISO/TC 172/SC 7/WG 9;  ISO/TC 42;  ISO/TC 42/JWG 20;  ISO/TC 42/JWG 22;  ISO/TC 42/JWG 26;  ISO/TC 42/JWG 27;  ISO/TC 42/TG 1;  ISO/TC 42/WG 17;  ISO/TC 42/WG 18;  ISO/TC 42/WG 21;  ISO/TC 42/WG 23;  ISO/TC 42/WG 24;  ISO/TC 42/WG 25;  ISO/TC 42/WG 3;  ISO/TC 42/WG 4;  ISO/TC 42/WG 5;  ISO/TC 42/WG 6;  ISO/TC 42/WG 8; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 170;  CEN/TC 170/WG 8;  CEN/TC 170/WG 9;  ISO/TC 172;  ISO/TC 172/SC 1;  ISO/TC 172/SC 1/WG 1;  ISO/TC 172/SC 1/WG 2;  ISO/TC 172/SC 1/WG 3;  ISO/TC 172/SC 3;  ISO/TC 172/SC 3/WG 1;  ISO/TC 172/SC 3/WG 2;  ISO/TC 172/SC 3/WG 3;  ISO/TC 172/SC 4;  ISO/TC 172/SC 4/WG 2;  ISO/TC 172/SC 5;  ISO/TC 172/SC 5/WG 10;  ISO/TC 172/SC 5/WG 3;  ISO/TC 172/SC 5/WG 6;  ISO/TC 172/SC 5/WG 9;  ISO/TC 172/SC 7;  ISO/TC 172/SC 7/JWG 9;  ISO/TC 172/SC 7/WG 10;  ISO/TC 172/SC 7/WG 2;  ISO/TC 172/SC 7/WG 3;  ISO/TC 172/SC 7/WG 6;  ISO/TC 172/SC 7/WG 7;  ISO/TC 172/SC 7/WG 8;  ISO/TC 172/SC 7/WG 9;  ISO/TC 42;  ISO/TC 42/JWG 20;  ISO/TC 42/JWG 22;  ISO/TC 42/JWG 26;  ISO/TC 42/JWG 27;  ISO/TC 42/TG 1;  ISO/TC 42/WG 17;  ISO/TC 42/WG 18;  ISO/TC 42/WG 21;  ISO/TC 42/WG 23;  ISO/TC 42/WG 25;  ISO/TC 42/WG 3;  ISO/TC 42/WG 4;  ISO/TC 42/WG 5;  ISO/TC 42/WG 6;  ISO/TC 42/WG 8; 
Umiejscowienie sekretariatu w KT 49:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Marta Krejpowicz
tel.: 22 556 75 74
email: marta.krejpowicz@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Marta Krejpowicz
tel.: 22 556 75 74
email: marta.krejpowicz@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 49
email: wpnszp@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku