KARTA INFORMACYJNA


KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Maszyny, urządzenia i instalacje chłodnicze (urządzenia chłodnicze domowe, handlowe i przemysłowe), izolowane środki transportu, pompy ciepła (sprężarkowe i absorpcyjne); klimatyzatory (indywidualne i centralne do pełnej klimatyzacji); sprężarki
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
23.120; 27.200; 71.100.45; 91.140.30; 97.040.30;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 113;  CEN/TC 182;  CEN/TC 232;  CEN/TC 413;  CEN/TC 44;  IEC/SC 59M;  IEC/TC 59/SC 59M;  ISO/TC 118;  ISO/TC 118/SC 1;  ISO/TC 118/SC 6;  ISO/TC 86;  ISO/TC 86/SC 1;  ISO/TC 86/SC 4;  ISO/TC 86/SC 6;  ISO/TC 86/SC 7;  ISO/TC 86/SC 8; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 113;  CEN/TC 182;  CEN/TC 232;  CEN/TC 413;  CEN/TC 44;  IEC/SC 59M;  IEC/TC 59/SC 59M;  ISO/TC 118;  ISO/TC 118/SC 1;  ISO/TC 118/SC 6;  ISO/TC 86;  ISO/TC 86/SC 1;  ISO/TC 86/SC 4;  ISO/TC 86/SC 6;  ISO/TC 86/SC 7;  ISO/TC 86/SC 8; 
Przewodniczący:
dr inż. Bartosz Zajączkowski
tel.: +48713203505
email: bartosz.zajaczkowski@pwr.edu.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 5:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Anna Zielonka
tel.: +48225567457
email: anna.zielonka@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Anna Zielonka
tel.: +48225567457
email: anna.zielonka@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Maszyn i Inżynierii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 76 30
fax.: +4822 556 77 89
email: wpnsmc@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku