KARTA INFORMACYJNA


KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Pojazdy drogowe i terenowe (samochody ciężarowe i osobowe, przyczepy, motocykle, motorowery i rowery); elementy wyposażenia tych pojazdów (mechaniczne, elektryczne i elektroniczne, z wyłączeniem opon i szyb); bezpieczeństwo czynne i bierne pojazdów i pasażerów; warunki bezpiecznego poruszania się niektórych pojazdów na drogach publicznych i w terenie, usługi transportowe, teleinformatyka w transporcie i ruchu drogowym; sprzęt i akcesoria do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG).
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.43; 43.020; 43.040; 43.060; 43.080; 43.100; 43.120; 43.140; 43.150; 43.160; 43.180;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Środowiska
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/SS T03;  CEN/TC 245;  CEN/TC 278;  CEN/TC 301;  CEN/TC 320;  CEN/TC 326;  CEN/TC 333;  CEN/TC 354;  CEN/WS 069;  ISO/TC 149;  ISO/TC 149/SC 1;  ISO/TC 204;  ISO/TC 22;  ISO/TC 22/SC 31;  ISO/TC 22/SC 32;  ISO/TC 22/SC 33;  ISO/TC 22/SC 34;  ISO/TC 22/SC 35;  ISO/TC 22/SC 36;  ISO/TC 22/SC 37;  ISO/TC 22/SC 38;  ISO/TC 22/SC 39;  ISO/TC 22/SC 40;  ISO/TC 22/SC 41;  ISO/TC 241; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/SS T03;  CEN/TC 245;  CEN/TC 278;  CEN/TC 301;  CEN/TC 320;  CEN/TC 326;  CEN/TC 333;  CEN/TC 354;  CEN/WS 069;  ISO/TC 149;  ISO/TC 149/SC 1;  ISO/TC 204;  ISO/TC 22;  ISO/TC 22/SC 31;  ISO/TC 22/SC 32;  ISO/TC 22/SC 33;  ISO/TC 22/SC 34;  ISO/TC 22/SC 35;  ISO/TC 22/SC 36;  ISO/TC 22/SC 37;  ISO/TC 22/SC 38;  ISO/TC 22/SC 39;  ISO/TC 22/SC 40;  ISO/TC 22/SC 41;  ISO/TC 241; 
Przewodniczący:
mgr inż. Krzysztof Modelewski
tel.: +48664026869
email: kmodelewski@gddkia.gov.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 17:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Joanna Mandziuk
tel.: 22 556 75 53
email: joanna.mandziuk@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Joanna Mandziuk
tel.: 22 556 75 53
email: joanna.mandziuk@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567428
email: wpnslt@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku