KARTA INFORMACYJNA


KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Konstrukcja i budowa statków morskich i śródlądowych. Wyposażenie kadłubowe i pokładowe, urządzenia pokładowe, siłowni i napędowe, wyposażenie wnętrz, systemy rurociągów, wyposażenie i instalacje elektryczne oraz konstrukcja, budowa, urządzenia, wyposażenie i systemy obiektów techniki morskiej i śródlądowej.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
47.020; 47.040; 47.060;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Ministerstwo Rozwoju
Polski Związek Żeglarski
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 15;  CLC/SC 18XC;  CLC/TC 18X;  IEC/TC 18;  ISO/TC 8;  ISO/TC 8/SC 1;  ISO/TC 8/SC 11;  ISO/TC 8/SC 2;  ISO/TC 8/SC 3;  ISO/TC 8/SC 4;  ISO/TC 8/SC 6;  ISO/TC 8/SC 7;  ISO/TC 8/SC 8; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 15;  CLC/SC 18XC;  CLC/TC 18X;  IEC/TC 18;  ISO/TC 8;  ISO/TC 8/SC 1;  ISO/TC 8/SC 11;  ISO/TC 8/SC 2;  ISO/TC 8/SC 3;  ISO/TC 8/SC 4;  ISO/TC 8/SC 6;  ISO/TC 8/SC 7;  ISO/TC 8/SC 8; 
Przewodniczący:
mgr inż. Grzegorz Pettke
tel.: +48587511104
email: g.pettke@prs.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 18:
Polski Rejestr Statków SA
80-416   Gdańsk  Al. Gen. Józefa Hallera 126
tel.: +48583461700
fax.: +48583460392
Sekretarz KT:
mgr. inż. Bartosz Dombrzalski
tel.: +48587511209
email: b.dombrzalski@prs.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Izabela Grodek
tel.: +48225567543
email: izabela.grodek@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567428
email: wpnslt@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku