KARTA INFORMACYJNA


KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Statki powietrzne i kosmiczne, ich wyposażenie i osprzęt, napędy, zespoły, części, elementy oraz materiały niemetalowe i procesy technologiczne; transport lotniczy, urządzenia naziemne i wyposażenie eksploatacyjne.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.49; 49.020; 49.040; 49.045; 49.050; 49.060; 49.080; 49.090; 49.100; 49.120; 49.140;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
ASD-STAN;  ASD-STAN/D 0;  ASD-STAN/D 1;  ASD-STAN/D 10;  ASD-STAN/D 11;  ASD-STAN/D 3;  ASD-STAN/D 4;  ASD-STAN/D 6;  ASD-STAN/D 7;  ASD-STAN/D 8;  ASD-STAN/D 9;  CEN/CLC/JTC 5;  CEN/CLC/TC 5;  CEN/TC 274; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
ASD-STAN;  ASD-STAN/D 0;  ASD-STAN/D 1;  ASD-STAN/D 10;  ASD-STAN/D 11;  ASD-STAN/D 3;  ASD-STAN/D 6;  ASD-STAN/D 7;  ASD-STAN/D 8;  ASD-STAN/D 9;  CEN/CLC/JTC 5;  CEN/CLC/TC 5;  CEN/TC 274; 
Przewodniczący:
mgr inż. Teresa Idzikowska
tel.: +48228460011
email: teresa.idzikowska@ilot.edu.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 19:
Instytut Lotnictwa
02-256   Warszawa  Al. Krakowska 110/114
tel.: +48221883786
fax.: +48228462912
Sekretarz KT:
Aneta Opałka
tel.: +48228460011
email: norma@ilot.edu.pl
Konsultant KT:
mgr Rafał Brzeziński
tel.: +48225567743
email: rafal.brzezinski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567428
email: wpnslt@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku