KARTA INFORMACYJNA


KT 101 ds. Dźwignic, ich Zespołów i Części
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Terminologia, klasyfikacja, wytyczne projektowania i obliczenia dźwignic (z wyjątkiem podestów ruchomych i dźwigów), ich zespołów oraz normy parametryczne.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.53; 53.020.20; 53.020.30;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 147;  CEN/TC 168;  ISO/TC 111;  ISO/TC 111/SC 1;  ISO/TC 96;  ISO/TC 96/SC 2;  ISO/TC 96/SC 3;  ISO/TC 96/SC 4;  ISO/TC 96/SC 5;  ISO/TC 96/SC 7;  ISO/TC 96/SC 8;  ISO/TC 96/SC 9; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 147;  ISO/TC 111;  ISO/TC 111/SC 1;  ISO/TC 96;  ISO/TC 96/SC 2;  ISO/TC 96/SC 3;  ISO/TC 96/SC 4;  ISO/TC 96/SC 5;  ISO/TC 96/SC 7;  ISO/TC 96/SC 8;  ISO/TC 96/SC 9; 
Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko
tel.: +48126173103
email: szpytko@agh.edu.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 101:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Joanna Mandziuk
tel.: 22 556 75 53
email: joanna.mandziuk@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Joanna Mandziuk
tel.: 22 556 75 53
email: joanna.mandziuk@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567428
email: wpnslt@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku