KARTA INFORMACYJNA


KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Wytyczne projektowania, eksploatacji i odbioru dźwigów, schodów i chodników ruchomych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
53.020.01; 91.140.90;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Rozwoju
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 10;  CEN/TC 10/SC 1;  CEN/TC 98;  ISO/TC 178;  ISO/TC 214; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 10;  CEN/TC 10/SC 1;  CEN/TC 98;  ISO/TC 178;  ISO/TC 214; 
Przewodniczący:
mgr inż. Paweł Rajewski
tel.: +48225722173
email: pawel.rajewski@udt.gov.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 131:
Urząd Dozoru Technicznego
02-353   Warszawa  Ul. Szczęśliwicka 34
tel.: +48225722114
fax.: +48228227209
Sekretarz KT:
mgr inż. Mariusz Ossowski
tel.: +48225722240
email: mariusz.ossowski@udt.gov.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Joanna Mandziuk
tel.: 22 556 75 53
email: joanna.mandziuk@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567428
email: wpnslt@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku