KARTA INFORMACYJNA


KT 132 ds. Silników Spalinowych
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Silniki spalinowe, układy i podzespoły silnika, zespoły prądotwórcze napędzane silnikami spalinowymi, emisja spalin, koordynacja działalności normalizacyjnej dotyczącej silników spalinowych prowadzonej przez inne KT.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
13.040.50; 27.020; 29.160.20; 29.160.40; 43.060; 47.020.20;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Rozwoju
Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 270;  ISO/TC 70;  ISO/TC 70/SC 7;  ISO/TC 70/SC 8; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 270;  ISO/TC 70;  ISO/TC 70/SC 7;  ISO/TC 70/SC 8; 
Przewodniczący:
dr inż. Tomasz Lus
tel.: +48586262629
email: t.lus@amw.gdynia.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 132:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Jan Godlewski
tel.: 22 556 76 44
email: jan.godlewski@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Jan Godlewski
tel.: 22 556 76 44
email: jan.godlewski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Maszyn i Inżynierii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 76 30
fax.: +4822 556 77 89
email: wpnsmc@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku