KARTA INFORMACYJNA


KT 133 ds. Opakowań
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Opakowania i dystrybucja wyrobów - zagadnienia ogólne w tym terminologia, znakowanie i metody badań; materiały i przybory opakowaniowe - szpule, bębny, worki, torby; opakowania z tworzyw sztucznych - beczki, hoboki, kanistry, tuby oraz skrzynie, klatki, opakowania transportowe z zawartością.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
55.020; 55.040; 55.060; 55.080; 55.120; 55.140; 55.160; 55.180.40;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
COBRO - Instytut Badawczy Opakowań
Ministerstwo Rozwoju
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/SS T14;  CEN/TC 261;  CEN/TC 261/SC 4;  CEN/TC 261/SC 5;  ISO/TC 122;  ISO/TC 122/SC 3;  ISO/TC 63; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/SS T14;  CEN/TC 261;  CEN/TC 261/SC 4;  CEN/TC 261/SC 5;  ISO/TC 122;  ISO/TC 122/SC 3;  ISO/TC 63; 
Przewodniczący:
mgr inż. Ewa Wierzbicka
tel.: +48225682693
email: ewa.wierzbicka@ichp.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 133:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr Rafał Brzeziński
tel.: +48225567743
email: rafal.brzezinski@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr Rafał Brzeziński
tel.: +48225567743
email: rafal.brzezinski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567428
email: wpnslt@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku