KARTA INFORMACYJNA


KT 135 ds. Opakowań Metalowych i Zamknięć
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Opakowania i zamknięcia metalowe - terminologia, wymagania i metody badań, bańki, puszki, tuby, opakowania aerozolowe, beczki, hoboki, kanistry.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
55.120; 55.130; 55.140;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rozwoju
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
ISO/TC 52; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
ISO/TC 52; 
Przewodniczący:
mgr inż. Tadeusz Styrna
tel.: +48146931282
email: tadeusz.styrna@canpack.eu
Umiejscowienie sekretariatu w KT 135:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr Rafał Brzeziński
tel.: +48225567743
email: rafal.brzezinski@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr Rafał Brzeziński
tel.: +48225567743
email: rafal.brzezinski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567428
email: wpnslt@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku