KARTA INFORMACYJNA


KT 138 ds. Kolejnictwa
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Konstrukcje i badania taboru kolejowego, nawierzchnia kolejowa, osprzęt sieci trakcyjnej, zabezpieczenia ruchu kolejowego, transport ładunków, kontenery, zbiorniki do transportu materiałów niebezpiecznych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.45; 03.220.30; 45.020; 45.040; 45.060; 45.080; 55.180.10;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Transportowy Dozór Techniczny
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 119;  CEN/TC 256;  CEN/TC 256/SC 1;  CEN/TC 256/SC 2;  CEN/TC 256/SC 3;  CEN/TC 296;  ISO/TC 104;  ISO/TC 104/SC 1;  ISO/TC 104/SC 2;  ISO/TC 104/SC 4;  ISO/TC 269; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 119;  CEN/TC 256;  CEN/TC 256/SC 1;  CEN/TC 256/SC 2;  CEN/TC 256/SC 3;  CEN/TC 296;  ISO/TC 104;  ISO/TC 104/SC 1;  ISO/TC 104/SC 2;  ISO/TC 104/SC 4;  ISO/TC 269; 
Przewodniczący:
dr inż. Marek Pawlik
tel.: +48224731070
email: mpawlik@ikolej.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 138:
Instytut Kolejnictwa
04-275   Warszawa  Ul. J.Chłopickiego 50
tel.: +48224731300
fax.: +48226107597
Sekretarz KT:
Agnieszka Kaczorek
tel.: +48224731551
email: akaczorek@ikolej.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Katarzyna Siekańska
tel.: +48225567707
email: katarzyna.siekanska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567428
email: wpnslt@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku