KARTA INFORMACYJNA


KT 230 ds. Małych Statków
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Konstrukcja i budowa małych statków, wyposażenie kadłubowe i pokładowe, urządzenia pokładowe i napędowe, wyposażenia wnętrz, wyposażenie nawigacyjne, systemy rurociągów i instalacje elektryczne.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
47.020.70; 47.080; 53.020.30;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Ministerstwo Rozwoju
Polski Związek Żeglarski
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/SS T01;  CEN/WS 066;  ISO/TC 188; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/SS T01;  CEN/WS 066;  ISO/TC 188; 
Przewodniczący:
mgr inż. Adam Dunikowski
tel.: +48587511109
email: adam.dunikowski@prs.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 230:
Polski Rejestr Statków SA
80-416   Gdańsk  Al. Gen. Józefa Hallera 126
tel.: +48583461700
fax.: +48583460392
Sekretarz KT:
mgr. inż. Bartosz Dombrzalski
tel.: +48587511209
email: b.dombrzalski@prs.pl
Konsultant KT:
mgr Rafał Brzeziński
tel.: +48225567743
email: rafal.brzezinski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567428
email: wpnslt@pkn.pl

Data powołania: 1994-06-30 Wersja do wydruku