KARTA INFORMACYJNA


KT 7 ds. Badań Nieniszczących
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Zagadnienia dotyczące metod badań radiograficznych, ultradźwiękowych, magnetycznych, prądów wirowych, penetracyjnych, emisji akustycznej, badań szczelności oraz zagadnień ogólnych, w tym terminologii, kwalifikacji personelu i certyfikacji.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
03.100.30; 19.100;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 138;  ISO/TC 135;  ISO/TC 135/SC 2;  ISO/TC 135/SC 3;  ISO/TC 135/SC 4;  ISO/TC 135/SC 5;  ISO/TC 135/SC 6;  ISO/TC 135/SC 7; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 138;  ISO/TC 135;  ISO/TC 135/SC 2;  ISO/TC 135/SC 3;  ISO/TC 135/SC 4;  ISO/TC 135/SC 5;  ISO/TC 135/SC 6;  ISO/TC 135/SC 7; 
Przewodniczący:
mgr inż. Bronisław Cieśla
tel.: +48606762302
email: bronislaw.ciesla@rbm-ndt.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 7:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Marta Krejpowicz
tel.: 22 556 75 74
email: marta.krejpowicz@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Marta Krejpowicz
tel.: 22 556 75 74
email: marta.krejpowicz@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 49
email: wpnszp@pkn.pl

Data powołania: 1994-06-30 Wersja do wydruku