KARTA INFORMACYJNA


KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Gwinty; tolerancje i pasowania; pomiary długości i kąta.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
17.040; 21.040;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rozwoju
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 290;  ISO/TC 1;  ISO/TC 213;  ISO/TC 5/SC 5; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 290;  ISO/TC 1;  ISO/TC 213;  ISO/TC 5/SC 5; 
Przewodniczący:
prof. dr hab. Sławomir Białas
tel.: +48226608524
email: sbi@simr.pw.edu.pl
Zastępca Przewodniczącego
dr inż. Zbigniew Humienny
tel.: +48222348577
email: zhu@simr.pw.edu.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 48:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
dr Katarzyna Falińska
email: katarzyna.falinska@pkn.pl
Konsultant KT:
dr Katarzyna Falińska
email: katarzyna.falinska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Maszyn i Inżynierii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 76 30
fax.: +4822 556 77 89
email: wpnsmc@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku