KARTA INFORMACYJNA


KT 265 ds. Komunikacji Miejskiej
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Wymagania dotyczące taboru i elementów taboru związane z bezpieczeństwem i wygodą pasażerów; bezpieczeństwo ruchu tramwajowego, trolejbusowego, autobusowego i metra; wymagania dotyczące usytuowania przystanków w komunikacji miejskiej i ich wyposażenia; specjalistyczne zagadnienia nie wchodzące w zakres prac innych KT.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
03.220.20;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Przewodniczący:
mgr Zygmunt Tarchalski
tel.: +48226190997
email: zygmunt.tarchalski@igpim.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 265:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Katarzyna Rabęda
tel.: +48225567707
email: katarzyna.rabeda@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Katarzyna Rabęda
tel.: +48225567707
email: katarzyna.rabeda@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567428
email: wpnslt@pkn.pl

Data powołania: 1995-06-29 Wersja do wydruku