KARTA INFORMACYJNA


KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Metody badań zawartości zanieczyszczeń chemicznych i pyłowych w środowisku pracy, wytyczne pobierania próbek, terminologia, interpretacja wyników.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
13.040.30;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/CLC/JWG CMI;  CEN/TC 137;  CLC/SC 31-9;  ISO/TC 146/SC 2; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/CLC/JWG CMI;  CEN/TC 137;  ISO/TC 146/SC 2; 
Przewodniczący:
dr inż. Anna Jeżewska
tel.: +48226234665
email: anjez@ciop.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 159:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Elżbieta Sosnowska
tel.: +48225567538
email: elzbieta.sosnowska@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Elżbieta Sosnowska
tel.: +48225567538
email: elzbieta.sosnowska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 49
email: wpnszs@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku