KARTA INFORMACYJNA


KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Strategia pomiarowa ( określenie intensywności wentylacji, charakterystyki źródeł istotnych dla interpretacji wyników mikroklimatu wnętrz) oraz metody pobierania próbek i oznaczania steżeń zanieczyszczeń (aerozoli, gazów, par, zapachów, mikroorganizmów oraz pyłu) w powietrzu wnętrz z uwzględnieniem komór testowych i procedur pomiarowych niezbędnych do scharakteryzowania emisji do powietrza wewnętrznego zanieczyszczeń z materiałów stosowanych w budownictwie oraz z elementów wyposażenia wnetrz. Ponadto zagadnienia kształtowania środowiska wewnętrznego w obiektach nowo wznoszonych jak i poddawanych renowacji oraz strategia pomiarowa, metody pobierania próbek i oznaczania stężeń zanieczyszczeń w powietrzu pomieszczeń czystych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
13.040; 13.100; 13.120;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Zdrowia
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 243;  CEN/TC 243/WG 5;  CEN/TC 421;  CEN/TC 436;  ISO/TC 146/SC 6;  ISO/TC 146/SC 6/WG 10;  ISO/TC 146/SC 6/WG 11;  ISO/TC 146/SC 6/WG 13;  ISO/TC 146/SC 6/WG 17;  ISO/TC 146/SC 6/WG 18;  ISO/TC 146/SC 6/WG 20;  ISO/TC 146/SC 6/WG 21;  ISO/TC 146/SC 6/WG 22;  ISO/TC 146/SC 6/WG 23;  ISO/TC 146/SC 6/WG 24;  ISO/TC 146/SC 6/WG 3;  ISO/TC 205;  ISO/TC 205/JWG 11;  ISO/TC 205/WG 1;  ISO/TC 205/WG 10;  ISO/TC 205/WG 2;  ISO/TC 205/WG 3;  ISO/TC 205/WG 4;  ISO/TC 205/WG 5;  ISO/TC 205/WG 6;  ISO/TC 205/WG 7;  ISO/TC 205/WG 8;  ISO/TC 205/WG 9;  ISO/TC 209;  ISO/TC 209/WG 1;  ISO/TC 209/WG 10;  ISO/TC 209/WG 11;  ISO/TC 209/WG 12;  ISO/TC 209/WG 13;  ISO/TC 209/WG 14;  ISO/TC 209/WG 2;  ISO/TC 209/WG 3;  ISO/TC 209/WG 4;  ISO/TC 209/WG 6;  ISO/TC 209/WG 7;  ISO/TC 209/WG 8;  ISO/TC 209/WG 9; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 243;  CEN/TC 243/WG 5;  CEN/TC 421;  CEN/TC 436;  ISO/TC 146/SC 6;  ISO/TC 146/SC 6/WG 10;  ISO/TC 146/SC 6/WG 11;  ISO/TC 146/SC 6/WG 13;  ISO/TC 146/SC 6/WG 17;  ISO/TC 146/SC 6/WG 18;  ISO/TC 146/SC 6/WG 20;  ISO/TC 146/SC 6/WG 21;  ISO/TC 146/SC 6/WG 22;  ISO/TC 146/SC 6/WG 23;  ISO/TC 146/SC 6/WG 3;  ISO/TC 205;  ISO/TC 205/JWG 11;  ISO/TC 205/WG 1;  ISO/TC 205/WG 10;  ISO/TC 205/WG 2;  ISO/TC 205/WG 3;  ISO/TC 205/WG 4;  ISO/TC 205/WG 5;  ISO/TC 205/WG 6;  ISO/TC 205/WG 7;  ISO/TC 205/WG 8;  ISO/TC 205/WG 9;  ISO/TC 209;  ISO/TC 209/WG 1;  ISO/TC 209/WG 10;  ISO/TC 209/WG 11;  ISO/TC 209/WG 12;  ISO/TC 209/WG 13;  ISO/TC 209/WG 14;  ISO/TC 209/WG 2;  ISO/TC 209/WG 3;  ISO/TC 209/WG 4;  ISO/TC 209/WG 6;  ISO/TC 209/WG 7;  ISO/TC 209/WG 8;  ISO/TC 209/WG 9; 
Przewodniczący:
dr inż. Adam Niesłochowski
tel.: +48225796293
email: a.nieslochowski@itb.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 161:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Elżbieta Sosnowska
tel.: +48225567538
email: elzbieta.sosnowska@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Elżbieta Sosnowska
tel.: +48225567538
email: elzbieta.sosnowska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 49
email: wpnszs@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku