KARTA INFORMACYJNA


KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Wózki jezdniowe przemysłowe, stosowane głównie w transporcie wewnętrznym, napędzane, ręczne oraz doczepne ogólnego stosowania, a także wózki szynowe stosowane w transporcie wewnątrzzakładowym.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
53.060;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 150;  ISO/TC 110;  ISO/TC 110/SC 1;  ISO/TC 110/SC 2;  ISO/TC 110/SC 4; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 150;  ISO/TC 110;  ISO/TC 110/SC 1;  ISO/TC 110/SC 2;  ISO/TC 110/SC 4; 
Przewodniczący:
mgr inż. Jacek Jadczak
tel.: +48696213516
email: j.jadczak@mh-expert.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 248:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Katarzyna Rabęda
tel.: +48225567707
email: katarzyna.rabeda@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Katarzyna Rabęda
tel.: +48225567707
email: katarzyna.rabeda@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567428
email: wpnslt@pkn.pl

Data powołania: 1994-10-27 Wersja do wydruku