KARTA INFORMACYJNA


KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Pomiary przepływu płynów; pomiary temperatury, ciśnienia i parametrów ruchu, pomiary ciepła.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
17.060; 17.100; 17.120.01; 17.120.10; 17.200;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/CLC/JWG NAWI;  CEN/SS F05;  CEN/TC 176;  CEN/TC 423;  CEN/TC 92;  IEC/TC 65/SC 65B;  ISO/TC 30;  ISO/TC 30/SC 2;  ISO/TC 30/SC 5;  ISO/TC 30/SC 7; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/CLC/JWG NAWI;  CEN/SS F05;  CEN/TC 176;  CEN/TC 423;  CEN/TC 92;  IEC/TC 65/SC 65B;  ISO/TC 30;  ISO/TC 30/SC 2;  ISO/TC 30/SC 5;  ISO/TC 30/SC 7; 
Przewodniczący:
mgr inż. Jerzy Hruban
tel.: +48228724172
email: jerzyhru@gmail.com
Umiejscowienie sekretariatu w KT 51:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Piotr Szymański
tel.: +48225567695
email: piotr.szymanski@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Piotr Szymański
tel.: +48225567695
email: piotr.szymanski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 49
email: wpnszp@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku