KARTA INFORMACYJNA


KT 312 ds. Robót Ziemnych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Roboty ziemne (wykopy, nasypy i wypełnienia) oraz terminologia w tym zakresie, główne zasady i reguły określania procesów prac ziemnych, badania, klasyfikacja, kontrola jakości i monitorowanie oraz metody wykonania zwykłych i specjalnych wypełnień z uwzględnieniem wymagań środowiska.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
93.020;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 154/SC 4;  CEN/TC 154/SC 6;  CEN/TC 189;  CEN/TC 227;  CEN/TC 250/SC 7;  CEN/TC 256;  CEN/TC 288;  CEN/TC 292;  CEN/TC 341;  CEN/TC 345;  CEN/TC 351;  CEN/TC 396; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 396; 
Przewodniczący:
dr inż. Zdzisław Skutnik
tel.: +48225935214
email: zdzislaw_skutnik@sggw.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 312:
Instytut Technologiczno - Przyrodniczy
05-090   Raszyn Falenty  Al. Hrabska 3
tel.: +48227357502
fax.: +48226283763
Sekretarz KT:
mgr Michał Kaźmierczak
tel.: +48227357548
email: m.kazmierczak@itp.edu.pl
Konsultant KT:
inż. Ewa Śliwińska
tel.: 22 556 74 43
email: ewa.sliwinska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 74 39
fax.: +4822 556 74 18
email: wpnsbd@pkn.pl

Data powołania: 2011-06-30 Wersja do wydruku