KARTA INFORMACYJNA


KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Podręczny sprzęt gaśniczy, środki gaśnicze, sprzęt straży pożarnej i stałe urządzenia gaśnicze ( instalacje w obiektach).
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
13.220.01; 13.220.10; 13.220.20;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 191;  CEN/TC 192;  CEN/TC 70;  ISO/TC 21;  ISO/TC 21/SC 2;  ISO/TC 21/SC 5;  ISO/TC 21/SC 6; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 191;  CEN/TC 192;  CEN/TC 70;  ISO/TC 21;  ISO/TC 21/SC 2;  ISO/TC 21/SC 5;  ISO/TC 21/SC 6; 
Przewodniczący:
st. bryg. mgr inż. Zbigniew Stanisław Sikorski
tel.: +48225233359
email: zsikorski@kgpsp.gov.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 244:
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
05-420   Józefów  Ul. Nadwiślańska 213
tel.: +48227693273
fax.: +48227693373
Sekretarz KT:
mgr inż. Ewa Sobór
tel.: +48227693344
email: esobor@cnbop.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Waldemar Strybel
tel.: +48225567604
email: waldemar.strybel@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567603
fax.: +4822 556 77 98
email: wpnsob@pkn.pl

Data powołania: 1994-10-27 Wersja do wydruku