KARTA INFORMACYJNA


KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Aparatura chemiczna, urządzenia i maszyny dla procesów chemicznych, zbiorniki i butle do gazów.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
23.020.10; 23.020.30; 71.120.20; 71.120.30;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 110;  CEN/TC 110/WG 1;  CEN/TC 110/WG 6;  CEN/TC 210;  CEN/TC 23;  CEN/TC 23/WG 11;  CEN/TC 23/WG 15;  CEN/TC 23/WG 20;  CEN/TC 23/WG 31;  CEN/TC 23/WG 32;  CEN/TC 23/WG 33;  CEN/TC 23/WG 35;  CEN/TC 265;  CEN/TC 265/WG 8;  CEN/TC 265/WG 9;  CEN/TC 266;  CEN/TC 266/WG 2;  CEN/TC 266/WG 3;  CEN/TC 266/WG 4;  CEN/TC 268;  CEN/TC 268/WG 1;  CEN/TC 268/WG 2;  CEN/TC 268/WG 3;  CEN/TC 268/WG 4;  CEN/TC 268/WG 5;  CEN/TC 286;  CEN/TC 286/WG 1;  CEN/TC 286/WG 10;  CEN/TC 286/WG 11;  CEN/TC 286/WG 2;  CEN/TC 286/WG 5;  CEN/TC 286/WG 6;  CEN/TC 286/WG 7;  CEN/TC 286/WG 8;  CEN/TC 286/WG 9;  CEN/TC 313;  CEN/TC 393;  CEN/TC 393/WG 2;  CEN/TC 393/WG 3;  CEN/TC 54;  CEN/TC 54/JWG X;  CEN/TC 54/WG 5;  CEN/TC 54/WG 51;  CEN/TC 54/WG 52;  CEN/TC 54/WG 53;  CEN/TC 54/WG 54;  CEN/TC 54/WG 55;  CEN/TC 54/WG 58;  CEN/TC 54/WG 59;  CEN/TC 54/WG 6;  CEN/TC 54/WG 60;  CEN/TC 54/WG 7;  CEN/TC 54/WG 8;  CEN/TC 54/WG 9;  ISO/PC 252;  ISO/PC 252/WG 1;  ISO/PC 252/WG 2;  ISO/TC 220;  ISO/TC 220/WG 1;  ISO/TC 220/WG 2;  ISO/TC 220/WG 3;  ISO/TC 58;  ISO/TC 58/SC 2;  ISO/TC 58/SC 2/WG 11;  ISO/TC 58/SC 2/WG 12;  ISO/TC 58/SC 2/WG 13;  ISO/TC 58/SC 2/WG 4;  ISO/TC 58/SC 2/WG 5;  ISO/TC 58/SC 2/WG 6;  ISO/TC 58/SC 2/WG 7;  ISO/TC 58/SC 2/WG 9;  ISO/TC 58/SC 3;  ISO/TC 58/SC 3/WG 17;  ISO/TC 58/SC 3/WG 18;  ISO/TC 58/SC 3/WG 19;  ISO/TC 58/SC 3/WG 21;  ISO/TC 58/SC 3/WG 23;  ISO/TC 58/SC 3/WG 24;  ISO/TC 58/SC 3/WG 25;  ISO/TC 58/SC 3/WG 26;  ISO/TC 58/SC 3/WG 27;  ISO/TC 58/SC 3/WG 28;  ISO/TC 58/SC 3/WG 29;  ISO/TC 58/SC 3/WG 32;  ISO/TC 58/SC 3/WG 33;  ISO/TC 58/SC 3/WG 35;  ISO/TC 58/SC 3/WG 36;  ISO/TC 58/SC 4;  ISO/TC 58/SC 4/WG 10;  ISO/TC 58/SC 4/WG 11;  ISO/TC 58/SC 4/WG 12;  ISO/TC 58/SC 4/WG 14;  ISO/TC 58/SC 4/WG 15;  ISO/TC 58/SC 4/WG 16;  ISO/TC 58/SC 4/WG 2;  ISO/TC 58/SC 4/WG 6;  ISO/TC 58/SC 4/WG 8;  ISO/TC 58/WG 10;  ISO/TC 58/WG 11;  ISO/TC 58/WG 7;  ISO/TC 58/WG 8; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 110;  CEN/TC 110/WG 1;  CEN/TC 110/WG 6;  CEN/TC 210;  CEN/TC 23;  CEN/TC 23/WG 11;  CEN/TC 23/WG 15;  CEN/TC 23/WG 20;  CEN/TC 23/WG 31;  CEN/TC 23/WG 32;  CEN/TC 23/WG 33;  CEN/TC 23/WG 35;  CEN/TC 265;  CEN/TC 265/WG 8;  CEN/TC 265/WG 9;  CEN/TC 266;  CEN/TC 266/WG 2;  CEN/TC 266/WG 3;  CEN/TC 266/WG 4;  CEN/TC 268;  CEN/TC 268/WG 1;  CEN/TC 268/WG 2;  CEN/TC 268/WG 3;  CEN/TC 268/WG 4;  CEN/TC 268/WG 5;  CEN/TC 286;  CEN/TC 286/WG 1;  CEN/TC 286/WG 10;  CEN/TC 286/WG 11;  CEN/TC 286/WG 2;  CEN/TC 286/WG 5;  CEN/TC 286/WG 6;  CEN/TC 286/WG 7;  CEN/TC 286/WG 8;  CEN/TC 286/WG 9;  CEN/TC 313;  CEN/TC 393;  CEN/TC 393/WG 2;  CEN/TC 393/WG 3;  CEN/TC 54;  CEN/TC 54/JWG X;  CEN/TC 54/WG 5;  CEN/TC 54/WG 51;  CEN/TC 54/WG 52;  CEN/TC 54/WG 53;  CEN/TC 54/WG 54;  CEN/TC 54/WG 55;  CEN/TC 54/WG 58;  CEN/TC 54/WG 59;  CEN/TC 54/WG 6;  CEN/TC 54/WG 60;  CEN/TC 54/WG 7;  CEN/TC 54/WG 8;  CEN/TC 54/WG 9;  ISO/PC 252;  ISO/PC 252/WG 1;  ISO/PC 252/WG 2;  ISO/TC 220;  ISO/TC 220/WG 1;  ISO/TC 220/WG 2;  ISO/TC 220/WG 3;  ISO/TC 58;  ISO/TC 58/SC 2;  ISO/TC 58/SC 2/WG 11;  ISO/TC 58/SC 2/WG 12;  ISO/TC 58/SC 2/WG 13;  ISO/TC 58/SC 2/WG 4;  ISO/TC 58/SC 2/WG 5;  ISO/TC 58/SC 2/WG 6;  ISO/TC 58/SC 2/WG 7;  ISO/TC 58/SC 2/WG 9;  ISO/TC 58/SC 3;  ISO/TC 58/SC 3/WG 17;  ISO/TC 58/SC 3/WG 18;  ISO/TC 58/SC 3/WG 19;  ISO/TC 58/SC 3/WG 21;  ISO/TC 58/SC 3/WG 23;  ISO/TC 58/SC 3/WG 24;  ISO/TC 58/SC 3/WG 25;  ISO/TC 58/SC 3/WG 26;  ISO/TC 58/SC 3/WG 27;  ISO/TC 58/SC 3/WG 28;  ISO/TC 58/SC 3/WG 29;  ISO/TC 58/SC 3/WG 32;  ISO/TC 58/SC 3/WG 33;  ISO/TC 58/SC 3/WG 35;  ISO/TC 58/SC 3/WG 36;  ISO/TC 58/SC 4;  ISO/TC 58/SC 4/WG 10;  ISO/TC 58/SC 4/WG 11;  ISO/TC 58/SC 4/WG 12;  ISO/TC 58/SC 4/WG 14;  ISO/TC 58/SC 4/WG 15;  ISO/TC 58/SC 4/WG 16;  ISO/TC 58/SC 4/WG 2;  ISO/TC 58/SC 4/WG 6;  ISO/TC 58/SC 4/WG 8;  ISO/TC 58/WG 10;  ISO/TC 58/WG 11;  ISO/TC 58/WG 7;  ISO/TC 58/WG 8; 
Przewodniczący:
mgr inż. Sylweriusz Brzuska
tel.: +48225722148
email: sylweriusz.brzuska@udt.gov.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 130:
Urząd Dozoru Technicznego
02-353   Warszawa  Ul. Szczęśliwicka 34
tel.: +48225722114
fax.: +48228227209
Sekretarz KT:
mgr inż. Dariusz Cendlewski
tel.: +48225722100
email: dariusz.cendlewski@udt.gov.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Grażyna Borusińska
tel.: +48225567638
email: grazyna.borusinska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Maszyn i Inżynierii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 76 30
fax.: +4822 556 77 89
email: wpnsmc@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku