KARTA INFORMACYJNA


KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Ogólne zasady tworzenia symboli graficznych, symbole informacji publicznej, barwy i znaki bezpieczeństwa, koordynacja prac normalizacyjnych w zakresie symboli i znaków graficznych prowadzonych przez inne Komitety Techniczne.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.080.10; 01.080.20;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/SS F16;  ISO/TC 145;  ISO/TC 145/SC 1;  ISO/TC 145/SC 2;  ISO/TC 145/SC 3; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/SS F16;  ISO/TC 145;  ISO/TC 145/SC 1;  ISO/TC 145/SC 2;  ISO/TC 145/SC 3; 
Przewodniczący:
Andrzej Bansleben
tel.: +48602535602
email: a.bansleben@topdesign.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 243:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
Jadwiga Biniszewska-Tkaczyk
tel.: 22 556 75 29
email: jadwiga.tkaczyk@pkn.pl
Konsultant KT:
Jadwiga Biniszewska-Tkaczyk
tel.: 22 556 75 29
email: jadwiga.tkaczyk@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 49
email: wpnszp@pkn.pl

Data powołania: 1994-10-27 Wersja do wydruku