KARTA INFORMACYJNA


KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Wymagania i wytyczne dotyczące technologii spawania, zgrzewania, lutowania i innych metod łączenia mechanicznego, klasyfikacji materiałów dodatkowych do spawania lutowania, klasyfikacji personelu spawalniczego, wadliwości złączy spawanych, klasyfikacji poziomów jakości w produkcji spawalniczej oraz badań nieniszczących i niszczących złączy spawanych . Wymagania i wytyczne dotyczące sprzętu i urządzeń do spawania gazowego, cięcia termicznego i procesów pokrewnych, sprzętu i urządzeń do spawania łukowego, zgrzewania i procesów pokrewnych oraz badania dotyczące sprzętu i urządzeń spawalniczych. Wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa przy spawaniu i procesach pokrewnych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
03.120.20; 19.080; 19.100; 25.160.01; 25.160.10; 25.160.20; 25.160.30; 25.160.40; 25.160.50; 25.220.10; 25.220.20; 25.220.40; 49.025.01; 49.025.10; 49.025.15; 49.025.20; 49.025.30;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 121;  CEN/TC 121/SC 4;  CLC/TC 26A;  CLC/TC 26B;  IEC/TC 26;  ISO/TC 44;  ISO/TC 44/SC 10;  ISO/TC 44/SC 11;  ISO/TC 44/SC 12;  ISO/TC 44/SC 3;  ISO/TC 44/SC 5;  ISO/TC 44/SC 6;  ISO/TC 44/SC 7;  ISO/TC 44/SC 8;  ISO/TC 44/SC 9; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 121;  CEN/TC 121/SC 4;  CLC/TC 26A;  CLC/TC 26B;  IEC/TC 26;  ISO/TC 44;  ISO/TC 44/SC 10;  ISO/TC 44/SC 11;  ISO/TC 44/SC 12;  ISO/TC 44/SC 3;  ISO/TC 44/SC 5;  ISO/TC 44/SC 6;  ISO/TC 44/SC 7;  ISO/TC 44/SC 8;  ISO/TC 44/SC 9; 
Przewodniczący:
dr inż. prof.nzw. w IS Piotr Tadeusz Sędek
tel.: +48323358387
email: piotr.sedek@is.gliwice.pl
Zastępca Przewodniczącego
mgr inż. Piotr Masiukiewicz
tel.: +48774019250
email: piotr.masiukiewicz@esab.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 165:
Instytut Spawalnictwa
44-100   Gliwice  ul. Bł. Czesława 16-18
tel.: +48322310011
fax.: +48322314652
Sekretarz KT:
mgr inż. Krzysztof Stefaniszyn
tel.: +48323358348
email: ks@is.gliwice.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Jan Jankowicz
tel.: +48323597960
email: jan.jankowicz@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Hutnictwa
40-032 Ul. Dąbrowskiego 22
tel.: +48323597965
fax.: +48323597968
email: wpnsht@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku