KARTA INFORMACYJNA


KT 15 ds. Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i Gastronomii
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Maszyny i urządzenia dla przemysłu: mięsnego i rybnego; mleczarskiego; młynarskiego, makaronowego, piekarniczego i paszowego; cukrowniczego, cukierniczego i skrobiowo - syropowego; dla zakładów zbiorowego żywienia i handlu.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
67.260; 97.040.20;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rozwoju
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 153;  CEN/TC 429; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 153;  CEN/TC 429; 
Przewodniczący:
mgr inż. Andrzej Nowicki
tel.: +48227735346
email: biuro@hev.com.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 15:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Bożenna Mrówka
tel.: 22 556 76 74
email: bozenna.mrowka@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Bożenna Mrówka
tel.: 22 556 76 74
email: bozenna.mrowka@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Maszyn i Inżynierii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 76 30
fax.: +4822 556 77 89
email: wpnsmc@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku