KARTA INFORMACYJNA


KT 245 ds. Urządzeń Transportu Ciągłego Ogólnego Stosowania
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Środki transportu bliskiego o ruchu ciągłym (przenośniki) cięgnowe, bezcięgnowe oraz z medium pośredniczącym, służące do przenoszenia materiałów masowych lub jednostkowych, przeznaczone do ogólnego stosowania.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
53.040;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 148; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 148; 
Przewodniczący:
mgr inż. Roman Król
tel.: +48222348389
email: roman.krol@simr.pw.edu.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 245:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Katarzyna Rabęda
tel.: +48225567707
email: katarzyna.rabeda@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Katarzyna Rabęda
tel.: +48225567707
email: katarzyna.rabeda@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567428
email: wpnslt@pkn.pl

Data powołania: 1994-10-27 Wersja do wydruku