KARTA INFORMACYJNA


KT 263 ds. Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Sprzęt do gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
13.030; 13.100; 55.120;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Środowiska
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 183;  CEN/TC 397;  ISO/TC 297; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 183;  CEN/TC 397;  ISO/TC 297; 
Przewodniczący:
Marek Falkowski
tel.: +48586730400
email: m.falkowski@pgkpuck.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 263:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Bożenna Mrówka
tel.: 22 556 76 74
email: bozenna.mrowka@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Maszyn i Inżynierii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 76 30
fax.: +4822 556 77 89
email: wpnsmc@pkn.pl

Data powołania: 1995-02-23 Wersja do wydruku