KARTA INFORMACYJNA


KT 6 ds. Systemów Zarządzania
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Terminologia dotycząca zarządzania jakością, systemy zarządzania jakością i techniki wspomagające, auditowanie systemów zarządzania , zarządzanie innowacjami, usługi konsultingowe w zakresie zarządzania, zagadnienia ogólne dotyczące zarządzania ryzykiem, ocena zgodności, ocena marki, zagadnienia konsumenckie.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.01; 01.040.03; 03.100.20; 03.120.10; 03.120.20; 19.020;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Polskie Centrum Akredytacji
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/CLC/JTC 1;  CEN/CLC/TC 1;  CEN/SS F20;  CEN/TC 362;  CEN/TC 381;  CEN/TC 389;  ISO/CASCO;  ISO/COPOLCO;  ISO/COPOLCO/TG 2;  ISO/PC 302;  ISO/TC 176;  ISO/TC 176/SC 1;  ISO/TC 176/SC 2;  ISO/TC 176/SC 3;  ISO/TC 258;  ISO/TC 260;  ISO/TC 262;  ISO/TC 286;  ISO/TC 289;  ISO/TC 309; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/CLC/JTC 1;  CEN/CLC/TC 1;  CEN/SS F20;  CEN/TC 362;  CEN/TC 381;  CEN/TC 389;  ISO/CASCO;  ISO/COPOLCO;  ISO/COPOLCO/TG 2;  ISO/PC 302;  ISO/TC 176;  ISO/TC 176/SC 1;  ISO/TC 176/SC 2;  ISO/TC 176/SC 3;  ISO/TC 258;  ISO/TC 260;  ISO/TC 262;  ISO/TC 286;  ISO/TC 289;  ISO/TC 309; 
Przewodniczący:
mgr inż. Tomasz Kloze
tel.: +48224645314
email: tkloze@pcbc.gov.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 6:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Anna Gruszka
tel.: 22 556 75 31
email: anna.gruszka@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Anna Gruszka
tel.: 22 556 75 31
email: anna.gruszka@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 49
email: wpnszp@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku