KARTA INFORMACYJNA


KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Terminologia z dziedziny rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej, statystycznego sterowania jakością i planowania doświadczeń; interpretacja danych statystycznych; metody statystyczne stosowane w normalizacji, w sterowaniu jakością i w związku z oceną wyników pomiarów; statystyczne metody kontroli odbiorczej.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.03; 01.040.07; 03.120.30;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Urząd Miar
Ministerstwo Rozwoju
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 279;  CEN/TC 279/WG 2;  CEN/TC 279/WG 3;  ISO/TC 69;  ISO/TC 69/AHG 7;  ISO/TC 69/CAG;  ISO/TC 69/SC 1;  ISO/TC 69/SC 1/WG 2;  ISO/TC 69/SC 1/WG 5;  ISO/TC 69/SC 1/WG 6;  ISO/TC 69/SC 4;  ISO/TC 69/SC 4/WG 10;  ISO/TC 69/SC 4/WG 11;  ISO/TC 69/SC 4/WG 12;  ISO/TC 69/SC 5;  ISO/TC 69/SC 5/WG 10;  ISO/TC 69/SC 5/WG 2;  ISO/TC 69/SC 5/WG 3;  ISO/TC 69/SC 5/WG 8;  ISO/TC 69/SC 6;  ISO/TC 69/SC 6/WG 1;  ISO/TC 69/SC 6/WG 5;  ISO/TC 69/SC 6/WG 7;  ISO/TC 69/SC 6/WG 9;  ISO/TC 69/SC 7;  ISO/TC 69/SC 7/AHG 1;  ISO/TC 69/SC 7/AHG 3;  ISO/TC 69/SC 7/WG 1;  ISO/TC 69/SC 7/WG 2;  ISO/TC 69/SC 7/WG 3;  ISO/TC 69/SC 8;  ISO/TC 69/SC 8/WG 1;  ISO/TC 69/SC 8/WG 2;  ISO/TC 69/SC 8/WG 3;  ISO/TC 69/WG 3; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 279;  CEN/TC 279/WG 2;  CEN/TC 279/WG 3;  ISO/TC 69;  ISO/TC 69/AHG 7;  ISO/TC 69/CAG;  ISO/TC 69/SC 1;  ISO/TC 69/SC 1/WG 2;  ISO/TC 69/SC 1/WG 5;  ISO/TC 69/SC 1/WG 6;  ISO/TC 69/SC 4;  ISO/TC 69/SC 4/WG 10;  ISO/TC 69/SC 4/WG 11;  ISO/TC 69/SC 4/WG 12;  ISO/TC 69/SC 5;  ISO/TC 69/SC 5/WG 10;  ISO/TC 69/SC 5/WG 2;  ISO/TC 69/SC 5/WG 3;  ISO/TC 69/SC 5/WG 8;  ISO/TC 69/SC 6;  ISO/TC 69/SC 6/WG 1;  ISO/TC 69/SC 6/WG 5;  ISO/TC 69/SC 6/WG 7;  ISO/TC 69/SC 6/WG 9;  ISO/TC 69/SC 7;  ISO/TC 69/SC 7/AHG 1;  ISO/TC 69/SC 7/AHG 3;  ISO/TC 69/SC 7/WG 1;  ISO/TC 69/SC 7/WG 3;  ISO/TC 69/SC 8;  ISO/TC 69/SC 8/WG 1;  ISO/TC 69/SC 8/WG 2;  ISO/TC 69/SC 8/WG 3;  ISO/TC 69/WG 3; 
Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz
tel.: +48223810120
email: olgierd.hryniewicz@ibspan.waw.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 10:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr Radosław Pyra
tel.: +48225567437
email: radoslaw.pyra@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 49
email: wpnszp@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku