KARTA INFORMACYJNA


KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Terminologia; wymagania i metody badań dotyczace materiałów przeznaczonych do stosowania w stomatologii, w tym materiałów używanych w stomatologii zachowawczej i do wypełnień ubytków zębowych, materiałów protetycznych, ortodontycznych, wszczepów stomatologicznych, materiałów stosowanych w celu utrzymania higieny jamy ustnej; zagadnienia dotyczące przedklinicznej i klinicznej oceny materiałów stomatologicznych; środki do profilaktyki w stomatologii.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
11.060.01; 11.060.10;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Zdrowia
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 55;  ISO/TC 106;  ISO/TC 106/SC 1;  ISO/TC 106/SC 2;  ISO/TC 106/SC 3;  ISO/TC 106/SC 8; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 55;  ISO/TC 106;  ISO/TC 106/SC 1;  ISO/TC 106/SC 2;  ISO/TC 106/SC 3;  ISO/TC 106/SC 8; 
Przewodniczący:
mgr Andrzej Karczewicz
tel.: +48224921190
email: andrzej.karczewicz@urpl.gov.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 283:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr Danuta Lis
tel.: +48225567676
email: danuta.lis@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr Danuta Lis
tel.: +48225567676
email: danuta.lis@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 49
email: wpnszs@pkn.pl

Data powołania: 1999-03-01 Wersja do wydruku