KARTA INFORMACYJNA


KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Wyposażenie i sprzęt medyczny oraz stomatologiczny, narzędzia chirurgiczne, medyczne i stomatologiczne; sprzęt i aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania; sprzęt terapeutyczny; meble szpitalne. Wymagania i metodyka badań; terminologia.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
11.040.01; 11.040.10; 11.040.20; 11.040.30; 11.040.40; 11.040.60; 11.040.99; 11.060.20;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Zdrowia
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/SS S02;  CEN/SS S99;  CEN/TC 215;  CEN/TC 239;  CEN/TC 367;  ISO/TC 106/SC 4;  ISO/TC 121;  ISO/TC 121/SC 1;  ISO/TC 121/SC 2;  ISO/TC 121/SC 3;  ISO/TC 121/SC 4;  ISO/TC 121/SC 6;  ISO/TC 121/SC 8;  ISO/TC 170;  ISO/TC 76;  ISO/TC 84; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/SS S02;  CEN/SS S99;  CEN/TC 215;  CEN/TC 239;  CEN/TC 367;  ISO/TC 106/SC 4;  ISO/TC 121;  ISO/TC 121/SC 1;  ISO/TC 121/SC 2;  ISO/TC 121/SC 3;  ISO/TC 121/SC 4;  ISO/TC 121/SC 6;  ISO/TC 121/SC 8;  ISO/TC 170; 
Przewodniczący:
doc.dr hab. n. med. Tomasz Łazowski
tel.: +48225021724
email: tomasz.lazowski@wum.edu.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 284:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Urszula Banaszkiewicz
tel.: +48225567427
email: urszula.banaszkiewicz@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Urszula Banaszkiewicz
tel.: +48225567427
email: urszula.banaszkiewicz@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 49
email: wpnszs@pkn.pl

Data powołania: 1999-03-01 Wersja do wydruku