KARTA INFORMACYJNA


KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Terminologia, klasyfikacja, wielkości, jednostki, znaki, symbole z zakresu ochrony radiologicznej, oraz źródeł promieniotwórczych; Metody oznaczania i oceny zawartości substancji promieniotwórczych w środowisku, wyrobach, materiałach i odpadach; Ochrona ludności przed promieniowaniem zewnętrznym i skażeniami promieniotwórczymi; (narażenie zawodowe i narażenie ludności); Metody pomiaru promieniowania jonizującego związane z ochroną radiologiczną i źródłami promieniowania; Metody usuwania skażeń promieniotwórczych; Zasady postępowania ze zródłami promieniowania jonizującego i materiałami promieniotwórczymi; Zasady postępowania z odpadami promieniotwórczymi.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
13.280; 17.240;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Instytut Górnictwa
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Środowiska
Państwowa Agencja Atomistyki
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 430;  ISO/TC 85;  ISO/TC 85/AG;  ISO/TC 85/CAG;  ISO/TC 85/SC 2;  ISO/TC 85/SC 2/AG 1;  ISO/TC 85/SC 2/WG 11;  ISO/TC 85/SC 2/WG 13;  ISO/TC 85/SC 2/WG 14;  ISO/TC 85/SC 2/WG 17;  ISO/TC 85/SC 2/WG 18;  ISO/TC 85/SC 2/WG 19;  ISO/TC 85/SC 2/WG 2;  ISO/TC 85/SC 2/WG 21;  ISO/TC 85/SC 2/WG 22;  ISO/TC 85/SC 2/WG 23;  ISO/TC 85/SC 2/WG 24;  ISO/TC 85/SC 5;  ISO/TC 85/SC 5/WG 1;  ISO/TC 85/SC 5/WG 13;  ISO/TC 85/SC 5/WG 4;  ISO/TC 85/SC 5/WG 5;  ISO/TC 85/SC 5/WG 8;  ISO/TC 85/SC 6;  ISO/TC 85/SC 6/WG 1;  ISO/TC 85/SC 6/WG 2;  ISO/TC 85/SC 6/WG 3;  ISO/TC 85/WG 1;  ISO/TC 85/WG 3;  ISO/TC 85/WG 4; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 430;  ISO/TC 85;  ISO/TC 85/AG;  ISO/TC 85/CAG;  ISO/TC 85/SC 2;  ISO/TC 85/SC 2/AG 1;  ISO/TC 85/SC 2/WG 11;  ISO/TC 85/SC 2/WG 13;  ISO/TC 85/SC 2/WG 14;  ISO/TC 85/SC 2/WG 17;  ISO/TC 85/SC 2/WG 18;  ISO/TC 85/SC 2/WG 19;  ISO/TC 85/SC 2/WG 2;  ISO/TC 85/SC 2/WG 21;  ISO/TC 85/SC 2/WG 22;  ISO/TC 85/SC 2/WG 23;  ISO/TC 85/SC 2/WG 24;  ISO/TC 85/SC 5;  ISO/TC 85/SC 5/WG 1;  ISO/TC 85/SC 5/WG 13;  ISO/TC 85/SC 5/WG 4;  ISO/TC 85/SC 5/WG 5;  ISO/TC 85/SC 5/WG 8;  ISO/TC 85/SC 6;  ISO/TC 85/SC 6/WG 1;  ISO/TC 85/SC 6/WG 2;  ISO/TC 85/SC 6/WG 3;  ISO/TC 85/WG 1;  ISO/TC 85/WG 3;  ISO/TC 85/WG 4; 
Przewodniczący:
dr Paweł Krajewski
tel.: +48228111616
email: dyrektor@clor.waw.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 246:
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
03-194   Warszawa  ul. Konwaliowa 7
tel.: +48228111616
fax.: +48228111616
Sekretarz KT:
mgr inż. Jarosław Jaźwiński
tel.: +48228140125
email: j.jazwinski@clor.waw.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Bożenna Mrówka
tel.: 22 556 76 74
email: bozenna.mrowka@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Maszyn i Inżynierii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 76 30
fax.: +4822 556 77 89
email: wpnsmc@pkn.pl

Data powołania: 1994-10-27 Wersja do wydruku