KARTA INFORMACYJNA


KT 256 ds. Terminologii, Innych Zasobów Językowych i Zarządzania Treścią
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Ogólne zasady i metody działalności terminologicznej oraz normy w zakresie terminologii, zasobów językowych, zarządzania treścią, tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz związanej z tym technologii, w tym zasady i metody tworzenia systemów pojęć, terminów, zasady i metody wprowadzania międzynarodowych i regionalnych norm terminologicznych oraz wymiany danych językowych pomiędzy różnymi systemami. Opracowywanie i sposób prezentacji norm i innych dokumentów terminologicznych, w tym układ, zawartość i sposób prezentacji haseł terminologicznych, symbole leksykograficzne i konwencje typograficzne, kody nazw języków i szeregowanie alfabetyczne alfanumerycznych danych terminologicznych. Komputerowe wspomaganie działalności terminologicznej i zarządzania zasobami językowymi, w tym elementy danych terminologicznych, format rekordów (zapisów) do wymiany danych terminologicznych, zasady tworzenia terminologicznych baz danych i innych zasobów językowych oraz zarządzania nimi, zastosowanie języka SGML (Standardized General Mark-Up Language) oraz tworzenie zasobów językowych i ich klasyfikacji w oparciu o metodologię NLP (przetwarzanie języka naturalnego).
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.020; 01.040.01; 01.120; 35.240.30;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/SS A07;  ISO/TC 37;  ISO/TC 37/SC 1;  ISO/TC 37/SC 2;  ISO/TC 37/SC 3;  ISO/TC 37/SC 4;  ISO/TC 37/SC 5; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/SS A07;  ISO/TC 37;  ISO/TC 37/SC 1;  ISO/TC 37/SC 2;  ISO/TC 37/SC 3;  ISO/TC 37/SC 4;  ISO/TC 37/SC 5; 
Przewodniczący:
mgr Monika Popiołek
tel.: +48501776672
email: m.popiolek@maart.pl
Zastępca Przewodniczącego
dr Mariusz Górnicz
tel.: +48228235435
email: mgornicz@uw.edu.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 256:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr Radosław Pyra
tel.: +48225567437
email: radoslaw.pyra@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr Radosław Pyra
tel.: +48225567437
email: radoslaw.pyra@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 49
email: wpnszp@pkn.pl

Data powołania: 1994-12-15 Wersja do wydruku