KARTA INFORMACYJNA


KT 216 ds. Odpadów
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Nazwy i określenia; pobieranie próbek odpadów do badań; fizyczne, chemiczne i biologiczne metody badań właściwości odpadów; metody badania wpływu odpadów na środowisko ( powietrze, wodę i glebę ); metody zagospodarowania odpadów.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
13.030;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Główny Inspektorat Sanitarny
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Środowiska
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/SS S27;  CEN/TC 292; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/SS S27;  CEN/TC 292; 
Przewodniczący:
dr hab. inż. Irena Twardowska
tel.: +48322716481
email: irena@ipis.zabrze.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 216:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
inż. Regina Rola
tel.: 22 556 75 36
email: regina.rola@pkn.pl
Konsultant KT:
inż. Regina Rola
tel.: 22 556 75 36
email: regina.rola@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 49
email: wpnszs@pkn.pl

Data powołania: 1994-06-30 Wersja do wydruku