KARTA INFORMACYJNA


KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Projektowanie i produkcja wyrobów wyłącznie na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa dotyczące w szczególności: uzbrojenia klasycznego, amunicji, rakiet i materiałów wybuchowych; sprzętu lotniczego; sprzętu pancernego; sprzętu radiolokacyjnego, optoelektronicznego i elektronicznego; techniki morskiej. Systemy łaczności: przekazywania danych i kierowania ruchem w przestrzeni
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.13; 01.040.95; 17.060; 19.020; 19.120; 21.020; 47.020.10; 47.020.70; 49.040; 49.050; 49.100; 95.020;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
NATO Standardization Office
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
ASD-STAN/D 2;  CEN/CLC/ETSI/DSCG;  CEN/TC 377;  CLC/SR 107;  CLC/SR 80;  DOD/USA;  IEC/TC 80;  ISO/TC 20;  ISO/TC 20/SC 1;  ISO/TC 20/SC 10;  ISO/TC 20/SC 13;  ISO/TC 20/SC 14;  ISO/TC 20/SC 4;  ISO/TC 20/SC 6;  ISO/TC 20/SC 8;  ISO/TC 20/SC 9; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
ASD-STAN/D 2;  CEN/TC 377;  CLC/SR 107;  CLC/SR 80;  DOD/USA;  IEC/TC 80;  ISO/TC 20;  ISO/TC 20/SC 1;  ISO/TC 20/SC 10;  ISO/TC 20/SC 13;  ISO/TC 20/SC 14;  ISO/TC 20/SC 4;  ISO/TC 20/SC 6;  ISO/TC 20/SC 8;  ISO/TC 20/SC 9; 
Przewodniczący:
mgr inż. Teresa Idzikowska
tel.: +48221883786
email: teresa.idzikowska@ilot.edu.pl
Zastępca Przewodniczącego
mgr inż. Krzysztof Bubrzyk
tel.: +48226852071
email: krzysztof.bubrzyk@itwl.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 177:
Instytut Lotnictwa
02-256   Warszawa  Al. Krakowska 110/114
tel.: +48221883786
fax.: +48228462912
Sekretarz KT:
Aneta Opałka
tel.: +48228460011
email: norma@ilot.edu.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Waldemar Strybel
tel.: +48225567604
email: waldemar.strybel@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567603
fax.: +4822 556 77 98
email: wpnsob@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku